Švietimo paslaugų teikėjų savivaldybėse analizė ir rekomendacijos

2020-02-02

Strateginiuose valstybės dokumentuose, iki 2020 m. nepriklausomiems paslaugų teikėjams numatyta perduoti 15 proc. savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų (pavyzdžiui, socialinių, kultūros, švietimo, mokslo, sporto). Nepaisant to, šie procesai strigo, o švietimo srityje paslaugų perduota vos keli procentai (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro duomenimis 2018 m. – 2,86 proc.).

Siekiant išsiaiškinti, kodėl nepaisant deklaruojamų tikslų nevalstybinių veikėjų įtraukimas į viešųjų paslaugų teikimą vyksta vangiai, 2019 – 2020 m. atliktas tyrimas. Juo siekta išsiaiškinti, kokios pagrindinės kliūtys kyla, perduodant švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse, rasti veikiančias gerąsias praktikas ir pasiūlyti rekomendacijas.

Tyrimo metu buvo atlikta 12 savivaldybių statistinių duomenų analizė, surengti vizitai į 4 savivaldybes (Kauno mieste ir rajone, Utenoj, Kazlų Rūdoje), kuriose surengtos ekspertų diskusijos su vietos politikais, savivaldybių administracijų ir vietos NVO atstovais.

Atlikus surinktų duomenų analizę, parengtos apibendrintos ir atskiroms savivaldybėms skirtos rekomendacijos ir siūlomų pokyčio rodiklių rinkiniai, kuriuos rasite čia:

Švietimo paslaugų teikėjų savivaldybėse analizė: kertiniai pastebėjimai

Rekomendacijos Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl bendradarbiavimo su nebiudžetiniais švietimo paslaugų teikėjais

Rekomendacijos Utenos rajono savivaldybei

Rekomendacijos Kazlų Rūdos savivaldybei

Rekomendacijos Kauno rajono savivaldybei

Rekomendacijos Kauno miesto savivaldybei

12 savivaldybių statistinių duomenų suvestinė

Tyrimą atliko Nacionalinio švietimo NVO tinklo nariai, viešoji įstaiga „Pilietinės visuomenės institutas“ ir viešoji įstaiga „Europos namai“. Tyrimas atliktas, įgyvendinant projektą  „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“