Apie Mus

Nacionalinis švietimo NVO tinklas įsteigtas 2016 m. sausio mėnesį, pasirašius nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo ir mokslo srityje, asociacijos sutartį.

  Perskaitykite sutarties tekstą

Nacionalinis švietimo NVO tinklas susibūrė siekiant efektyvesnės ir kokybiškesnės švietimo politikos Lietuvoje bei glaudesnio nepriklausomų švietimo veikėjų ir institucijų bendradarbiavimo ją įgyvendinant.

Šiuo metu asociacija vienija 14 švietimo srityje veikiančių organizacijų. Tinklo veiklą koordinuoja Europos namai.

 Tinklo narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka

 2019 m. veiklos ataskaita

 2019 m. veiklos rezultatų ataskaita

 2019 m. aiškinamasis raštas