Apie Mus

Nacionalinis švietimo NVO tinklas susibūrė 2016 metais, o nuo 2019 metų veikia kaip asociacija, vienijanti nevyriausybines švietimo organizacijas, dirbančias ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo srityse, kurios kartu siekia:

  • Užtikrinti tvarų nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant lanksčią Lietuvos švietimo politiką, prisitaikančią prie kintančių aplinkos ir besimokančiųjų poreikių.
  • Švietimo bendruomenės sutarimo, kaip vertinti švietimo kokybę ir kaip ją gerinti, nes kokybiškas švietimas – tai ne tik besimokančiųjų pasiekimai ir švietimo įstaigų reitingai.
  • Didinti švietimo sistemos atvirumą, prieinamumą ir įtrauktį. 
  • Užtikrinti, kad neformalusis švietimas taptų integralia švietimo sistemos dalimi.
  • Stiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų institucinius gebėjimus.

Išsamiau apie Tinklo prioritetus čia.

Tikime, kad visi besimokantieji – vaikai, jaunimas, suaugusieji ir vyresnieji suaugusieji – turi teisę rinktis jų poreikius ir norus atliepiančias švietimo paslaugas.  Nevyriausybinės švietimo organizacijos gali pasiūlyti didelę šių paslaugų turinio ir metodų įvairovę pagal individualias reikmes.

Manome, kad švietimo sistemoje turi būti sudarytos vienodos veiklos ir finansinės sąlygos visiems veikėjams – ne tik valstybei ir savivaldybėms pavaldžioms įstaigoms, bet ir nepriklausomų švietimo ekspertų iniciatyva ar bendruomeniniu pagrindu įsteigtoms nevyriausybinėms švietimo organizacijoms.

Infografikas apie Nacionalinį švietimo NVO tinklą

Tinklo atstovai yra Lietuvos švietimo tarybosBendrojo ugdymo tarybos, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybos, Nevyriausybinių organizacijų tarybosNacionalinės NVO koalicijos2021–2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetoAtviros Vyriausybės darbo grupės, kitų komitetų bei darbo grupių nariai.