Švietimo sistemos kaitoje – ryškesnis NVO vaidmuo

2022-09-02

Nacionalinis švietimo NVO tinklas (toliau – Tinklas) įgyvendina projektą „NVO vaidmens stiprinimas švietimo sistemos kaitoje“. Pradėti pirmieji darbai, kurie, tikimasi, turės teigiamos įtakos nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimui viešojoje politikoje bei advokacijoje.

„Vykdydami numatytas veiklas, norime didinti nevyriausybinių švietimo organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje bei stiprinti jų advokacijos gebėjimus sparčiai kintančioje švietimo sistemos aplinkoje. Siekiame sudaryti sąlygas tvariam organizacijų dalyvavimui švietimo sistemoje tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmenimis“, – pagrindinius projekto tikslus apibrėžia Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorė Judita Akromienė.

Išsikelti projekto uždaviniai ir vykdomos veiklos skirstomi į keturias pagrindines sritis, apimančias:

  1. Tinklo narių skaidrumą, viešumą ir atskaitomybę;
  2. Švietimo NVO, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą;
  3. Švietimo NVO finansinį tvarumą ir galimybių teikti viešąsias paslaugas plėtrą;
  4. 2021-2030 m. nacionalinio pažangos uždavinių ir jų poveikio rodiklių įgyvendinimo stebėseną.

Kiekvienoje srityje numatytos veiklos atliepia švietimo NVO poreikius ir padeda stiprinti jų vaidmenį švietimo sistemoje. Su visomis veiklomis galite susipažinti čia: www.svietimotinklas.lt/nvo-stiprins-savo-vaidmeni-svietimo-sistemos-kaitoje 

Artimiausiu metu planuojama atnaujinti prioritetines Tinklo veiklos kryptis, suorganizuoti Tinklo narių posėdį ir tarpdisciplinines dirbtuves nevyriausybinių organizacijų atstovams, forumo teatro pristatymus. Išsamiau apie kiekvieną iš veiklų skelbsime jau netrukus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. liepos-gruodžio mėn.

Projektą „NVO vaidmens stiprinimas švietimo sistemos kaitoje“ finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal 2022 metų Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą.