Nariai

Prie Tinklo jau prisijungė 22 nevyriausybinės organizacijos – nuo darželių iki trečiojo amžiaus universitetų – kurios: 

  • Diegdamos inovatyvius metodus ir priemones, praturtina visą Lietuvos švietimo sistemą.  
  • Greitai reaguoja į kintančią aplinką, siūlo naują švietimo ir ugdymo(si) turinį. 
  • Koncentruojasi į individualią besimokančiojo raidą ir pažangą, motyvuojančios aplinkos kūrimą.  

Pilietinės visuomenės institutas

2004 m. įsteigtas viešosios politikos tyrimų, visuomenės informavimo ir edukacinių projektų įgyvendinimo centras.

Europos namai

Veikia neformaliojo jaunimo ir suaugusiųjų  švietimo srityje, siekia stiprinti globalią pilietinę savimonę, telkia švietimo organizacijas, rengia tyrimus ir rekomendacijas, dalyvauja švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose. 

Lietuvos moksleivių sąjunga

Savanoriška, vienintelė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija, turinti padalinius 36 Lietuvos savivaldybėse.  

Pilietinių iniciatyvų centras

Veikia žmogaus teisių, švietimo sistemos stiprinimo, demokratinių procesų plėtros srityse, kuria visuomenės švietimo programas žmogaus teisių mokymo, pilietinio ugdymo, organizacijų veiklos demokratizavimo srityse, plėtoja pilietinę visuomenę. 

Pasaulio piliečių akademija 

Siekia dalyvauti pilietinės visuomenės kaitos procesuose, stiprinant piliečių, ypač jaunimo dalyvavimą lokalių ir globalių problemų sprendime ir prisidedant prie globaliojo pilietiškumo ir darnaus vystymosi nuostatų sklaidos visuomenėje.

Ugdymas lauke

Asociacija vienija vaikų darželius, kur vaikai iki 7 metų amžiaus beveik visą savo laiką aktyviai leidžia gryname ore ir gamtos apsuptyje. 

Turing School

Skaitmeninių įgūdžių ir programavimo mokykla 1-12 klasių moksleiviams, Lietuvoje veikianti nuo 2016 metų. 

Demokratinė mokykla

Vilniuje įsikūrusi mokykla, teikia ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas,  siekia ugdyti autentišką žmogų, mylintį save, kitus ir supantį pasaulį bei siekiantį nuolat tobulėti.  

bit&Byte

Kūrybinių technologijų akademija, kurios tikslas – vaikų technologinį smalsumą paversti įrankiu nuolatiniam mokymuisi ir kūrybai. 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 

Telkia pavienius asmenis ir įvairių organizacijų narius nuolatinio mokymosi visuomenėje nuostatos ugdymui ir tęstinio mokymosi galimybių plėtotei. 

Nevalstybinis vaikų darželis Nendrė

Teikia kompleksines ugdomąsias ir socialinės integracijos paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, ypatingą dėmesį skiriant mamoms/tėvams, kurie vieni augina vaikus. 

Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija

Rūpinasi vyresnio amžiaus žmonių neformaliuoju švietimu ir jų socialine integracija į visuomenę plėtojant jų žinias, kompetencijas ir kultūrinius poreikius.  

Technariumas

Atvira bendruomeninė erdvė Vilniuje, kurioje technologijomis besidomintys žmonės gali bendradarbiauti, dirbti, dalintis žiniomis ir įgūdžiais.  

LCC tarptautinis universitetas

Nuo 1991 m. teikia amerikietišką artes liberales išsilavinimą, kuris savo tarptautinę akademinę bendruomenę ugdo būti pilietiškais visuomenės tarnautojais ir vadovais. 

CodeAcademy Kids

Inovatyvaus švietimo akademija šiandien augina programuotojus, kurie rytoj augins Lietuvą. Akademijos veiklos skirtos 5 – 18 metų moksleiviams visoje Lietuvoje, o pagrindinis tikslas – XXI amžiaus mokinio laiką, praleidžiamą prie kompiuterio, paversti efektyviu, tvariu ir naudingu. Kurdami savo programas būreliams ir stovykloms ypatingą dėmesį skiria ne tik technologinėms inovacijoms, bet ir visapusiškam kūrybingos asmenybės ugdymui.

Sourcery for Kids akademija

2017 metais įkurtos nemokamos kūrybinių technologijų akademijos „Sourcery for Kids“ tikslas – įgyvendinti pokytį Lietuvos švietimo sistemoje, įtraukiant programavimo pamokas į formalųjį ugdymą ir užtikrinant jų prieinamumą visiems Lietuvos vaikams nuo pat mažų dienų. Tai privati „Devbridge“ įmonės iniciatyva, kuria siekiama mažinti technologinę atskirtį regionuose ir ilgainiui padėti spręsti IT specialistų trūkumo problemą. Akademijoje šiandien mokosi 516 7-12 metų vaikų iš įvairių šalies miestų.

Skaitmeninės etikos centras

Pelno nesiekianti nepriklausoma organizacija pateikia sprendimus, patarimus ir įrankius, padedančius spręsti interneto vartojimo iššūkius ir valdyti situaciją dėl išmaniųjų įrenginių naudojimo mokyklose ir namuose. Skelbdamas mokslu grįstą informaciją, kada ir koks naudojimasis technologijomis yra naudingas, o kada gali kelti grėsmę saugumui, reputacijai ar sveikatai, centras siekia įgalinti kiekvieną interneto vartotoją pasirūpinti savo, vaikų ir jaunimo gerove skaitmeniniame pasaulyje.

VšĮ „Švietimo ekspertų ir mediacijos agentūra“ (ŠEMA)

ŠEMA yra praktikų profesionalų komanda, kiekvienai mokyklai ar kitai švietimo įstaigai, vadovui ar darbuotojui pasirengusi padėti kartu išspręsti problemas bei rasti kelius, padėsiančius jų išvengti. Vilniuje įsikūrusios, bet visoje šalyje veikiančios agentūros specialistai siekia būti aktyvūs mokyklų ir kitų švietimo įstaigų pagalbininkai įveikiant įstatymų ir reformų iškeltus iššūkius, padėti susigaudyti įstatymų gausoje, patarti, pamokyti, kaip teisės aktus įgyvendinti įstaigoje. Taip pat siūlomos tarpininkavimo-mediacijos paslaugos kilus konfliktams ir ginčams.

Senjorų pasaulis

Tai šiuolaikiška, virtuali mokymų ir bendravimo erdvė, skirta norintiems tobulėti ir prasmingai leisti laiką vyresnio amžiaus žmonėms. Organizacijos vizija – „Laiminga senatvė sau ir kitiems“.

VšĮ „Idėjų architektai“

Utenoje įsikūrusi organizacija, kurios tikslas – prisidėti prie formaliojo švietimo pokyčių Utenos regione, skatinant savanorystę, mokinių pilietiškumą ir teikiant pagalbą mokytojams, įveikti iššūkius, kylančius dėl didelių klasių mokyklose.

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija propaguoja laisvos, savivaldžios mokyklos idėją, skatina Valdorfo pedagogikos idėjų įgyvendinimą Lietuvoje, skleidžia informaciją apie Lietuvos Valdorfo pedagogikos iniciatyvų veiklą, konsultuoja Valdorfo mokyklinės pedagogikos klausimais, organizuoja konferencijas, bendrus projektus, rūpinasi Valdorfo mokytojo kvalifikacijos įgijimo galimybėmis.

WoW University

Nuotolinis neformalaus moterų ugdymo universitetas, siekiantis užtikrinti moterų viso gyvenimo mokymąsi ir prisidėti prie moterų įgalinimo Lietuvoje, sukurti joms vis daugiau ir įvairesnių galimybių augti bei tobulėti.

Socialinių projektų institutas

Socialinių projektų institutas (SPI) įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, skatinančius kūrybiškumo, verslumo bei kitų kompetencijų stiprinimą skirtingoms tikslinėms grupėms, taip pat socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į visuomenės gyvenimą. Organizacija taip pat rengia mokymus ir nuotolinio mokymosi kursus, skirtus tobulinti jaunimo ir suaugusiųjų, specialistų (pedagogų, socialinių darbuotojų, jaunimo organizacijų, bibliotekų, NVO darbuotojų ir savanorių) kompetencijas. 

Šeimos centras „Saulė“

VšĮ Šeimos Centras „Saulė“ – tai vieta Radviliškyje, kur šeimos, planuojančios, besilaukiančios ar jau turinčios vaikų, gali pasisemti žinių, įkvėpimo ir bendrystės jų tėvystės kelyje.

Įvairovės edukacijos namai

Nevyriausybinė organizacija, dirbanti su visapusišku lytiškumo ugdymu, įvairove, žmogaus teisėmis bei lyčių lygybe. Įvairovės edukacijos namai (ĮEN), pasitelkus advokaciją, siekia didinti informuotumą apie reprodukcines teises, gerinti mokinių ir suaugusiųjų kritinį mąstymą apie lyčių stereotipus, jų įtaką žmonių emocinei ir psichologinei būklei.