Neformaliojo vaikų švietimo atvirų duomenų analizė Lietuvoje

2023-01-31

Nacionalinis švietimo NVO tinklas kartu su Turing School parengė neformaliojo vaikų švietimo atvirų duomenų Lietuvoje analizę.

Šiuo projektu buvo siekiama ne tik parengti atvirų neformaliojo vaikų švietimo duomenų analizę, bet ir rezultatų apibendrinimą bei rekomendacijas dėl atvirų duomenų principų švietimo sistemoje taikymo.

Tyrime remiamasi oficialiu Europos duomenų portalu, kuris skelbia, jog „duomenų atvėrimas grindžiamas įsitikinimu, kad šie duoda didžiulės naudos piliečiams, įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms, ir kartu sudaro sąlygas tvirtesniam bendradarbiavimui visoje Europoje.“ Atviri švietimo duomenys gali padėti visuomenei suprasti nevyriausybinių organizacijų veiklą, kurių poveikio ir naudos nagrinėjimui nėra skiriama pakankamai finansavimo.

Analizėje nuspręsta nagrinėti atvirus neformaliojo vaikų švietimo duomenis, kadangi bendrai internete prieinamų atvirų švietimo duomenų kiekis yra didelis ir tai pareikalautų didesnių resursų. Tačiau pasirinktas segmentas leidžia susidaryti įspūdį, kaip tam tikri duomenys yra pateikiami atvirai prieigai ir naudojimui bei kokias preliminiarias išvadas galima padaryti iš pateikiamų duomenų.

Su tyrimu galite susipažinti čia.  

Ši analizė yra projekto „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“, finansuojamo Europos Ekonominio finansinio mechanizmo ir yra APF (Aktyvaus piliečių fondo) programos dalis.