Siūlymai dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo

2018-12-20

Lietuvoje neformaliajam suaugusiųjų švietimui, išskyrus kvalifikacijos tobulinimą, valstybės institucijos, o juo labiau savivaldybės, neskiria reikiamo dėmesio. Iki šiol nėra nei aiškios politikos, nei jos įgyvendinimo strategijos. Nevyriausybinių NSŠ paslaugų teikėjų veikla neišplėtota, dažnai yra trumpalaikė, nepajėgi patenkinti suaugusiųjų poreikių kiekybiniu ir kokybiniu požiūriais. Dažnu atveju NSŠ, o ypač neformalusis vyresniųjų suaugusiųjų švietimas, yra grindžiamas nevyriausybinių organizacijų savanoriška iniciatyva. O kvalifikacijos tobulinimo srityje skiriant didžiules lėšas iš ES struktūrinių fondų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui, organizuojamų mokymų paskirtis, kokybė ar įgytos kompetencijos išvis nevertinama.

Seimo narys Tomas Tomilinas iniciavo neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacijos Lietuvoje pokyčius ir pasiūlė LR Seimui naują neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektą. Reaguodamas į šią iniciatyvą Švietimo NVO tinklas pateikė 3 pasiūlymus dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto. Manome, kad nuodugnus įstatymo nuostatų peržiūrėjimas padėtų spręsti šiandien egzistuojančias suaugusiųjų švietimo problemas bei galėtų sudarytų tinkamas sąlygas nevyriausybiniams suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjams aktyviau prisidėti plečiant ir tobulinant neformalųjį suaugusiųjų švietimą šalyje.

Su Tinklo siūlymais galite susipažinti čia:

Tinklo siūlymai dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto (2018-09-29)

 

Tinklo siūlymai Nr. 2 dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto (2018-10-15)

 

Tinklo siūlymai Nr. 3 dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto (2018-10-25)