Nacionalinio švietimo NVO tinklo siūlymai pilietiškumo pagrindų programos projektui

2021-02-09

Nacionalinis švietimo NVO tinklas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Nacionalinei švietimo agentūrai pateikė pastabas ir siūlymus dėl pilietiškumo pagrindų programos projekto.

Tinklo nariai išreiškė susirūpinimą, kad programoje vis dar stinga nuoseklumo ir sąsajų tarp bendrųjų nuostatų, tikslų ir uždavinių bei pasiekimų sričių, raidos ir turinio, aktualių temų atskleidimo ir pasiekimų vertinimo.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos PISA 2018 m. atliktas mokinių globaliųjų kompetencijų vertinimas atskleidė, kad, nors Lietuvos mokiniai pakankamai gerai žino globalius klausimus (skurdas, migracija ar klimato kaita ir kt.), jiems stinga atvirumo, empatijos, gebėjimo priimti kitokią nuomonę ir požiūrį. Tyrimo metu atlikto mokinių kognityvinio testo rezultatai parodė, kad mokiniams stinga gebėjimo suprasti ir analizuoti įvairialypes nuomones ir požiūrius, stereotipus bei vienapusiškas istorijas, „iškreipiančias“ pasaulio vaizdinį. Todėl pilietiškumo ugdymo programose itin svarbu aktualizuoti mokinių globaliųjų ir demokratinės kultūros kompetencijų ugdymą, ypatingą dėmesį skiriant ne žinioms, o gebėjimams, nuostatoms ir vertybėms, kurios įgalintų mokinius aktyviai dalyvauti lokalių ir globalių pokyčių procesuose.

Pilietiškumo ugdymas neatsiejamas nuo bendros mokyklos kultūros: jei mokykla nesivadovauja demokratiniais ir žmogaus teisių principais ir vertybėmis, pavyzdžiui, jei mokykloje visus sprendimus priima vadovas, neįtraukdamas mokinių, mokytojų ir kitų bendruomenės narių, pilietiškumo pagrindų dalykas praranda bet kokią vertę.

2017 m. Nacionalinio švietimo NVO tinklo atlikta Pilietiškumo studija atskleidė, kad daugelyje Lietuvos mokyklų iki šiol neveikia mokinių savivaldos, todėl būtina skirti didesnį dėmesį demokratijos plėtrai mokyklose bei mokinių įtraukimui į sprendimų priėmimą. Pilietinį aktyvumą, pilietinę galią ir kitus su aktyviu pilietiškumu susijusius atributus teigiamai veikia mokinių savanorystė, dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje bei pilietinėse akcijose, todėl į pilietiškumo ugdymą būtina labiau įtraukti įvairius socialinius partnerius, ypač nevyriausybines organizacijas. Siekiant paskatinti jaunus žmones aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje, reikia sukurti teisines prielaidas tokioms veikloms įvertinti ir pripažinti.

Su Tinklo siūlymais pilietiškumo pagrindų programos projektui galite susipažinti čia: Del pilietiskumo pagrindu programos 2021 01 29

Siūlymai pateikti įgyvendinant projektą “Švietimas po NVO didinamuoju stiklu”, kurį remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.