Projektai

2024-03-25

Tęsiamas projektas „NVO kuriama vertė švietimo sistemos kaitoje“

Šiuo projektu siekiama stiprinti Tinklo ir kitų nevyriausybinių švietimo organizacijų gebėjimus dalyvauti švietimo kaitos procesuose: nacionaliniu ir vietos lygmenimis dalyvauti...

2023-03-20

NVO kuriama vertė švietimo sistemos kaitoje

Nacionalinis švietimo NVO tinklas (toliau – Tinklas) nuo 2023 m. kovo mėn. įgyvendina projektą „NVO kuriama vertė švietimo sistemos kaitoje“....

2022-09-02

Švietimo sistemos kaitoje – ryškesnis NVO vaidmuo

Nacionalinis švietimo NVO tinklas (toliau – Tinklas) įgyvendina projektą „NVO vaidmens stiprinimas švietimo sistemos kaitoje“. Pradėti pirmieji darbai, kurie, tikimasi,...

2021-04-05

NVO – aktyvios švietimo sistemos dalyvės

Nacionalinis švietimo NVO tinklas pradėjo įgyvendinti projektą „NVO – aktyvios švietimo sistemos dalyvės“, kurį finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo...

2020-12-05

Švietimas po NVO didinamuoju stiklu

Nacionalinis švietimo NVO tinklas kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti projektą „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“, kuro tikslas – sukurti sąlygas...

2020-03-25

NVO siekia įtraukaus švietimo vaikams su negalia

Nacionalinis švietimo NVO tinklas pradeda įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama stipresnės NVO ir valstybės institucijų partnerystės bei didesnės nevyriausybinių švietimo ir...

2019-04-29

Sustiprėjusios NVO regionuose siūlys įvairesnes švietimo paslaugas

Nacionalinis švietimo NVO tinklas pradeda įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą, kurio tikslas paskatinti švietimo paslaugų decentralizavimą savivaldybėse...

2018-11-06

Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis

Pradedamas įgyvendinti projektas „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“. Projekto tikslas – sudaryti konkurencingą teisinę, administracinę ir finansinę aplinką nevyriausybinėms švietimo organizacijoms...

2018-10-09

Nevyriausybinių švietimo organizacijų ir valstybės institucijų partnerystės stiprinimas

Tikslas: sudaryti konkurencingą teisinę, administracinę ir finansinę aplinką nevyriausybinėms švietimo organizacijoms dalyvauti formuojant švietimo politiką, stiprinti jų profesinius ir institucinius gebėjimus...