Naujienos

Praktinis seminaras „Saugios ir įtraukios aplinkos kūrimas sėkmingam Ukrainos vaikų įtraukimui į ugdymo procesą bendrojo ugdymo mokyklose“

2022-04-22

2022 m. balandžio 20-21 d. Vilniuje ir Kaune surengti seminarai, siekiant pasidalinti švietimo ekspertų ir praktikų įžvalgomis sėkmingai vaikų iš Ukrainos įtraukčiai, aptarti gerąją įtraukiojo ugdymo patirtį ir mokytojo vaidmenį šiame procese bei diegti tarpkultūrinio ugdymo(si) metodus kaip priemonę, padedančią sukurti saugią ir įtraukią mokyklos aplinką. Renginiuose dalyvavo mokytojai ir mokyklų vadovai, švietimo centrų ir neformaliojo švietimo įstaigų pedagogai, kurių dauguma jau dirba su vaikais iš Ukrainos.

Doc. Dr. Khrystyna Chushak, Lvivo mokytojų rengimo centro švietimo politikos departamento vadovė, supažindino dalyvius su Ukrainos švietimo sistema, apžvelgė metodus, padedančius sukurti svetingą ir saugią mokymosi aplinką karo metu. Remdamasi diskusijomis su Ukrainos mokytojais, dirbančiais su šalies viduje perkeltais vaikais, pranešėja išskyrė svarbiausius ugdymo(si) proceso ekstremaliomis aplinkybėmis aspektus tokius, kaip į mokinį orientuotas mokymas(is), mažos grupės, interaktyvūs metodai, įdomios ir įtraukiančios užduotys, mokymosi medžiagos sąsajos su aktualiais įvykiais, formuojamasis vertinimas, energizuojantys, meniniai ir technologijų užsiėmimai.

„Švietimas neturėtų sustoti – tai tiltas į normalų gyvenimą“, – sakė Khrystyna. „Žinau, kad jums kyla daugybė iššūkių, todėl noriu padėkoti už šiltą Ukrainos vaikų ir jų šeimų priėmimą Lietuvoje ir jos mokyklose.“

Pristatymas sukėlė klausimų ir diskusijų apie tai, kaip užmegzti bendravimą, kai nėra bendros kalbos, kaip „teisingai“ įtraukti mokinius į ugdymo procesą, kaip vertinti pažangą ir kt.

Dalyviai taip pat supažindinti su Kauno Herojaus mokyklos, atidariusios mokyklą Ukrainos vaikams ir įdarbinusios šios šalies mokytojus, patirtimi, gilinosi į svarbiausius įtraukios ir saugios mokymosi aplinkos sampratos aspektus, praktiškai išbandė neapykantos piramidės, kultūros ledkalnio ir kitus tarpkultūrinio mokymosi metodus.

Rekomendacijos mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo įstaigoms:

  • Itin svarbu sudaryti galimybę mokytojams mokytis vieniems iš kitų, dalintis patirtimi, ypač sutelkiant dėmesį į sėkmingą praktiką.
  • Mokykloms kyla daug klausimų, kaip atliepti ukrainiečių mokinių ir jų šeimų poreikius, todėl šiuo metu mokykloms reikia patikinimo, kad jos eina teisingu keliu.
  • Rezultatų vertinimas ir pripažinimas yra pagrindinis mokyklų ir tėvų rūpestis: ar mokinių mokymosi rezultatai bus pripažinti, jei Ukrainos mokiniai mokysis Lietuvos mokyklose? Ar visiems mokiniams reikėtų prisijungti prie virtualių Ukrainos mokyklų? Todėl svarbu mokykloms suteikti aiškią informaciją.
  • Rekomenduojama vykdyti ilgalaikius mokymus mokykloms, siekiant stiprinti įtraukties visiems koncepciją, padėti mokykloms kritiškai įvertinti įtrauktį savo įstaigoje, sudaryti galimybę pasimatuoti šališkumą, įskaitant ir teigiamą.

Patarimai švietimo įstaigoms, priimančioms vaikus iš Ukrainos:

  • Parodykite lankstumą, sutelkdami dėmesį į mokinių ir jų šeimų poreikius.
  • Pirmiausia saugi ir svetinga mokymosi aplinka, tik paskui – akademiniai pasiekimai ir rezultatai.
  • Pripažinkite įvairovę kaip vertybę.
  • Vertinkite mokinius kaip sąjungininkus mokymo(si) procese.
  • Bendradarbiaukite su savo regiono mokyklomis ir organizacijomis.

Seminarus organizavo Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Europos Vergelando centras, Europos namai ir Pasaulio piliečių akademija pagal projektą „Švietimas po didinamuoju NVO stiklu“.