Naujienos

Tinklas kreipėsi į politikus prašydamas necenzūruoti ir nestabdyti Gyvenimo įgūdžių programos

2023-10-06

2023 m. spalio 3 d. Tinklas pateikė raštą Seimo nariams, Švietimo, mokslo ir sporto komitetui ir Prezidentui, kuriame išreiškė pritarimą šiais mokslo metais startavusiai Gyvenimo įgūdžių programai (toliau – GĮP).

Jei ši programa būtų stabdoma ar cenzūruojama – vaikai ir paaugliai būtų izoliuojami nuo aktualios, jų poreikius atliepiančios ir tinkamai (grindžiamos faktais, duomenimis ir įrodymais) pristatomos informacijos. Paliekdami šią pareigą tik tėvams ar kitiems (nebūtinai patikimiems) šaltiniams, galime jiems pakenkti, nes ši informacija juos pasieks iš kitų, nebūtinai patikimų, šaltinių. Be to, GĮP yra itin svarbi vaikams iš pažeidžiamų šeimų, sudarydama galimybę kompensuoti šiems vaikams tokio ugdymosi stygių artimoje aplinkoje.

Tinklo pozicija grindžiama UNESCO tyrimais, rodančiais, jog šiuolaikiškas lytiškumo ugdymas:

  • sumažina jaunimo neplanuotų nėštumų, abortų ir lytiškai plintančių infekcijų skaičių;
  • turi įtakos atsakingesnei jaunuolių lytinei elgsenai, moko bendravimo;
  • formuoja mokslu grįstą lytiškumo sampratą;
  • padeda išvengti lytinės prievartos ir išnaudojimo.

Taip pat GĮP programa, o ypač lytiškumo ugdymo temos, gali prisidėti prie Jungtinių Tautų konvencijos nuostatų įgyvendinimo, susijusių su nediskriminavimo, lyčių lygybės principais, iki šiol gajų stereotipų dėl vyrų ir moterų vaidmenų panaikinimu.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors GĮP yra nauja programa, tačiau ji apima iki šiol mokykloje dėstytas temas: žmogaus saugos, įvairias prevencines ir socialinio emocinio ugdymo, sveikatos ir lytiškumo ugdymo programas. Nuo 2017 m. mokytojams rengti mokymai ir konsultacijos dėl įvairių prevencinių programų, o socialinio emocinio ugdymo temos integruotos į pedagogų rengimą. Palaipsniškas programos įgyvendinimas (programa startuoja ne visa apimtimi) leis pasiruošti nuosekliam jos diegimui mokyklose.

Tinklo požiūriu, atsižvelgiant į vis didėjančius XXI amžiaus neapibrėžtumus, GĮP padės mokiniams geriau pasirengti gyvenimui ir karjerai, sustiprins jų atsparumą įvairioms grėsmėms.

Su dokumentu galite susipažinti čia