Naujienos

Susipažinkite su naujais Tinklo nariais!

2024-06-26

Per paskutinį pusmetį prie mūsų prisijungė TRYS organizacijos. Visos skirtingos, tačiau prasmingos savo siekiais ir veiklomis. Kviečiame susipažinti su kiekviena iš arčiau.

Šeimos centras „Saulė“

Tai vieta Radviliškyje, kur šeimos, planuojančios, besilaukiančios ir jau turinčios vaikų, gali pasisemti žinių, įkvėpimo ir bendrystės tėvystės kelyje. Centro tikslas – kurti erdvę, kurioje vieno langelio principu būtų teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms, besilaukiančioms ar jau auginančius mažus vaikus: skaitomos paskaitos, vyktų mamų rytmečiai, individualios ar grupinės specialistų konsultacijos. Visa tai tam, kad šeimos, gavusios tinkamų žinių būtų įgalintos savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove. 

Į klausimus atsakė Dalia Lavrenovienė, centro „Saulė“ vadovė 

– Kada ir kaip kilo idėja steigti tokią organizaciją? 
– Idėja įkurti tokį centrą kilo 2021-aisiais, kuomet viena iš centro steigėjų laukėsi trečios dukrelės ir gyvendama rajone negalėjo rasti aktualių paskaitų ar veiklų nėščiosioms, vėliau – ir veiklų mamoms, auginančioms vaikus. 

– Kokios jūsų organizacijos pagrindinės vertybės ir siekiai?  
– Siekiame, kad kiekviena besilaukianti ar nesenai pagimdžiusi mama (šeima) gavusi žinių jaustųsi pasiruošusi, užtikrinta savimi ir palaikoma šiame naujame, viską aukštyn kojom apverčiančiame gyvenimo etape.  

Siekiame, kad mamos ir tėčiai turėtų galimybę įgauti reikiamus įrankius emocinio atsparumo stiprinimui, tarpusavio ir santykių su mažyliais puoselėjimui, tuo pat nepamirštų rūpintis savo poreikiais. 

– Kaip prisidedate prie švietimo Lietuvoje? 
– Mūsų rytmečių ir paskaitų metu siekiame, kad šeimoms būtų suteikta reikiama informacija apie mažylių fizinę bei psichikos sveikatą, pirmosios pagalbos teikimą, asmenybės ugdymą. Mūsų tėvų švietimas šiuo metu orientuojasi į socialinių sunkumų patiriančias šeimas, tačiau ir kitoms šeimoms rajone svarbu įgyti tėvystės įgūdžius bei burtis į bendruomenę. 

– Kaip ir kodėl nusprendėte prisijungti prie Tinklo? 
– Bendraudami su šeimomis ir padėdami jiems jų tėvystės kelyje prisidedame prie jų augimo. Tikimės, kad būdami Tinklo dalimi, turėsime galimybę prisidėti siekiant pokyčių neformaliojo švietimo srityje, kad toks šeimų švietimas taptų prieinamas ir norma visoje Lietuvoje. 

– Ką sieksite keisti, tobulinti Lietuvos švietimo sistemoje kartu su Tinklu ir kitomis NVO? 
– Mūsų prioritetas – ikimokyklinis vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas. Norime, kad tokie centrai kaip mūsų taptų pavyzdžiu ir siekiamybe Lietuvoje, kad ne tik socialiai pažeidžiamos šeimos turėtų galimybę ugdyti tėvystės įgūdžius. 


Socialinių projektų institutas

Įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, skatinančius kūrybiškumo, verslumo bei kitų kompetencijų stiprinimą skirtingoms tikslinėms grupėms, taip pat socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į visuomenės gyvenimą. Organizacija taip pat rengia mokymus ir nuotolinio mokymosi kursus, skirtus tobulinti jaunimo ir suaugusiųjų, specialistų (pedagogų, socialinių darbuotojų, jaunimo organizacijų, bibliotekų, NVO darbuotojų ir savanorių) kompetencijas.   

Į klausimus atsakė Julita Pigulevičienė, Socialinių projektų instituto direktorė 

– Kada ir kaip kilo idėja steigti tokią organizaciją? 
– Socialinių projektų institutas įkurtas 2015 metais, siekiant kurti ir įgyvendinti visuomenei naudingus socialinius projektus.  

 Kokios jūsų organizacijos pagrindinės vertybės ir siekiai? 
– Mūsų organizacijos vertybės – kompetencija, iniciatyvumas ir atsakomybė, vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis. Vesdami mokymus ir vykdydami projektus, siekiame ugdyti sąmoningus žmones, kuriančius ir išlaikančius harmoniją gyvenime. 

– Kaip prisidedate prie švietimo Lietuvoje? 
– Teikiame įvairias švietimo paslaugas visuomenei – mokymus ir nuotolinio mokymosi kursus, skirtus tobulinti jaunimo ir suaugusiųjų, specialistų (pedagogų, socialinių darbuotojų, jaunimo organizacijų, bibliotekų, NVO darbuotojų ir savanorių) kompetencijas.   

– Kaip ir kodėl nusprendėte prisijungti prie Tinklo? 
– Mūsų pagrindiniai motyvai yra noras plėsti savo veiklos lauką, bendradarbiauti su kitomis švietimo srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kartu siekti didesnio poveikio Lietuvos švietimo sistemai.  

– Ką sieksite keisti, tobulinti Lietuvos švietimo sistemoje kartu su Tinklu ir kitomis NVO? 
– Norime plėtoti ir tobulinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą šalyje. Mūsų tikslas yra dalintis gerąja patirtimi ir bendradarbiauti su kitais Tinklo nariais, siekiant aktyviai prisidėti prie suaugusiųjų mokymosi galimybių plėtros. 


Įvairovės edukacijos namai

Nevyriausybinė organizacija, dirbanti lytiškumo ugdymo, įvairovės, žmogaus teisių ir lyčių lygybės temomis. Siekia užtikrinti visapusiško, mokslu grįsto lytiškumo ugdymo prieinamumą ir įgyvendinimą mokyklose bei įvairiose institucijose, mažinti patyčias dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, informuoti ir įgalinti jaunus žmones bei suaugusiuosius atpažinti smurto ir smurto lyties pagrindu apraiškas, mažinti LGBTI+ bendruomenės diskriminaciją. Organizacija užsiima švietimu apie reprodukcines teises, siekia gerinti mokinių ir suaugusiųjų kritinį mąstymą apie lyčių stereotipus bei jų įtaką žmonių emocinei ir psichologinei būklei. Pagrindinės veiklos kryptys: mokslu grįsto lytiškumo ugdymo mokymų jaunimui, mokytojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams organizavimas ir vedimas. 

Į klausimus atsakė Indrė Maršantaitė, Edukacinių veiklų vadovė

– Kada ir kaip kilo idėja steigti tokią organizaciją? 
– Organizacija įkurta 2010 metais. Pagrindinė steigimo idėja ir noras padiktuotas poreikio turėti erdvę ir per edukacines veiklas siekti įvairovės. Kai įsikūrėme, Lietuvoje šioje srityje buvo vos kelios stiprios nevyriausybinės organizacijos, tad „Įvairovės edukacijos namai“ pasiūlė platformą, kuri sudaro galimybę reaguoti į iškylančias aktualijas ir poreikius. Pradėjome nuo įvairių šeimų, tuomet LGBT, po to sekė įvairovė, kol galiausiai atkeliavome iki lytiškumo ugdymo ir įvairovės. Pats pavadinimas tikriausiai puikiai ištransliavo ir mūsų organizacijos tikslą bei viziją – įvairovės užtikrinimas per edukaciją.  

– Kokios jūsų organizacijos pagrindinės vertybės ir siekiai?  
– Mūsų organizaciją vienija 5 pagrindinės vertybės: lygiavertiškumas, pagarba žmogaus teisėms, empatija, drąsa ir saugumas. Mes siekiame įgalinti pedagogus (-es), tėvus / globėjus (-as) tvirtai ir saugiai bei patogiai jaustis lytiškumo ugdymo temose, didinti (ne)formalaus ugdymo įstaigų darbuotojų gebėjimus teikti kokybiškas paslaugas, susijusias su lytiškumo ugdymu, lyčių lygybe, žmogaus teisėmis, pagarba įvairioms tapatybėms. Taip pat didinti visuminio lytiškumo ugdymo prieinamumą, užtikrinti supratimą apie teisę į reprodukcinę ir lytinę sveikatą, stiprinti smurto prevenciją, lavinti kritinį mąstymą, skatinti kompetencijų, skirtų lygiaverčių santykių kūrimui ir savivertės didinimui, ugdymą ir auginti įvairovės kompetenciją.  

– Kaip prisidedate prie švietimo Lietuvoje? 
– Jaučiame, kad esame ekspertai ir ekspertės temos, kuri  dabar yra plačiai aptariama ir ją siekiama integruoti švietimo įstaigose. Tam, kad šis integracija būtų lengvesnė, kuriame metodines medžiagas, gaires, įrankius bei vykdome mokymus su jaunimu ir vaikais dirbantiems specialistams ir specialistėms. Turime platų kolegių ir kolegų edukatorių tinklą, kurie keliauja į mokyklas ir bendrauja lytiškumo temomis su jaunuoliais. Taip pat, vykdome visuminio lytiškumo ugdymo advokaciją, skatiname diskusiją įvairiais žmogaus teisių ir įvairovės klausimais.  

– Kaip ir kodėl nusprendėte prisijungti prie Tinklo? 
– Supratome, kad metas jungtis į bendruomenę, su kuria galime dar kokybiškiau siekti organizacijos tikslų ir pakviesti dar daugiau švietimo atstovų bei jaunų žmonių į diskusiją visuminio ir žmogaus teisėmis grįsto lytiškumo ugdymo temomis. Be to, pastebėjome, kad tikslingai šios temos atstovaujančios organizacijos tinkle dar nėra. 

– Ką sieksite keisti, tobulinti Lietuvos švietimo sistemoje kartu su Tinklu ir kitomis NVO?  
– Kartu su Tinklu ir kitomis NVO norėtume labiau įgalinti pedagogus įvairiose temose, kad jie galėtų atliepti jaunų žmonių poreikius bei jiems aktualius klausimus. Norėtume prisidėti prie to, kad jauni žmonės patirtų kuo mažiau diskriminacijos, patyčių, turėtų saugią erdvę bei patikimus suaugusius žmones, pas kuriuos (-ias) gali ateiti, kai jiems kyla iššūkiai ar problemos.