Naujienos

Kviečiame skirti 1,2 proc. GPM Tinklo veiklai ir NVO vaidmens stiprinimui

2024-03-28

Padėkite stiprinti NVO vaidmenį, didinant švietimo įvairovę, prieinamumą ir pažangą. Skirkite 1,2 proc. Tinklo veiklai!  

Palaikykite Nacionalinio švietimo NVO tinklo veiklą kelyje į įtraukų ir įvairiapusį švietimą visiems Lietuvos vaikams, jaunimui ir suaugusiems, įskaitant vyresniuosius.  

Susipažinkite su mūsų nariais: www.svietimotinklas.lt/nariai

MŪSŲ PRIORITETINĖS SRITYS:
Ikimokyklinis ugdymas kuria tvirtą pagrindą tolimesniam mokymuisi (mokykloje ir visą gyvenimą) bei vaikų gerovei. Todėl siekiame, kad nuo ankstyvo amžiaus būtų sudaromos tokios sąlygos, kad vaikai galėtų ir norėtų mokytis – žaisdami, būdami gamtoje, betarpiškai bendraudami ar veikdami kartu. Nevyriausybiniuose darželiuose, kurie veikia bendruomeniniais principais, kuriama įtrauki, skirtingiems vaikų ir tėvų poreikiams pritaikyta aplinka, o programos padeda atsiskleisti vaikų asmenybėms, jų gebėjimams.

Bendrasis ugdymas. Kiekvienas vaikas nusipelno gauti visavertį ir kokybišką ugdymą, atliepiantį  jo raidos ypatumus, socialinę aplinką ir individualius poreikius. Nevyriausybinės mokyklos – tai pilietinės visuomenės iniciatyvos, bendruomenės pastangos ir atsakomybė už vaikų ugdymą. Čia ugdoma pagal įvairias alternatyvias šiuolaikinio ugdymo filosofijas ir didaktines praktikas – Valdorfo, Montessori, demokratinio ugdymo, ugdymo lauke ir daug kitų. Šios mokyklos – tai gerieji įskiepiai švietimo sistemoje, kurie skatina pažangą ir kitose ugdymo įstaigose, todėl siekiame, kad jos taptų lygiateisėmis dalyvėmis Lietuvos švietimo sistemoje.

Neformalusis vaikų švietimas. Neformalusis švietimas vis dar dažnai suprantamas kaip laisvalaikio praleidimo ir užimtumo būdas, todėl laikomas mažiau svarbiu nei formalusis ugdymas. Tačiau neformaliajame švietime ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos bei stiprinamos vertybinės nuostatos svarbios dabarties ir ateities socialiniam ir profesiniam gyvenimui. Siekiame, kad neformaliajame ugdyme dalyvautų daugiau vaikų ir jaunimo, programos būtų įvairesnės, o įgytos kompetencijos būtų pripažįstamos. 

Pilietiškumas. Daugėjant nenuspėjamų aplinkybių, didėjant neapibrėžtumui, nepaprastai svarbu stiprinti demokratinį visuomenės atsparumą. Mokykla yra svarbus veikėjas šiame procese (2022 m. gegužės–birželio mėn. Europos Vergelando centro Ukrainoje atlikto tyrimo „Kova už demokratiją: mokyklų vaidmuo ir demokratijos ugdymas karo metu“ rezultatai parodė, kad mokyklos, kurios sprendimų priėmimo ir valdymo procese vadovavosi demokratiniais principais, sugebėjo tęsti mokymą(si) geriausiu įmanomu būdu, taip pat prisiimti naujus vaidmenis pirmosiomis savaitėmis ir mėnesiais plataus masto karo sąlygomis), todėl pilietiškumo kompetencijos ugdymas turėtų remtis visuminiu principu, t. y. visa bendruomenė turi būti įtraukiama į visus mokyklos valdymo ir organizavimo procesus, neapsiribojant vienu dalyku bei glaudžiai bendradarbiaujant su bendruomene ir pilietine visuomene už mokyklos ribų.

Atsparumas skaitmenizacijos iššūkiams. Technologijos lengvina kasdienybę, tačiau mūsų šalyje šiuo metu itin trūksta deramo dėmesio rizikoms ir grėsmėms, kurios kyla kasdien naudojantis internetu ir technologijomis. Būtina valdyti platų spektrą rizikų, siejamų su interneto naudojimu, piliečiai turi būti įgalinti pasirūpinti savo ir savo vaikų saugumu, susijusiu su technologijų naudojimu. 

Mokymasis visą gyvenimą. Mums svarbu, kad kiekvienas žmogus turėtų galimybę ir polinkį mokytis visą gyvenimą tam, kad įgytų dabarties ir ateities gyvenimui reikiamus įgūdžius bei kompetencijas. Todėl siekiame, kad būtų tikslingai investuojama į programas, atliepiančias regionų plėtros ir vietos gyventojų poreikius, plėtojamas tvarus vyresniųjų suaugusių mokymasis.

Strategines Tinklo veiklos kryptys 2023–2025 metams išsamiau rasite čia.

Prisidėti prie Tinklo veiklų galite ir jūs skirdami savo 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Formą galite pateikti iki gegužės 2 dienos, užtruksite vos kelias minutes: 

  1. Junkitės prie e-deklaravimo sistemos internetu Jums patogiu būdu (per banką, VMI priemones ar elektroninį parašą);
  2. Prisijungę prie sistemos kairėje meniu juostoje pasirinkite „pildyti formą“, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkite „prašymas skirti paramą“;
  3. Laukelyje „formos kodas“ įrašykite „FR0512“;
  4. Pasirinkite gaublį stulpelyje „Forma elektroniniam pildymui“;
  5. Įrašykite kodą „305397669“ ir paspauskite „Nacionalinis švietimo NVO tinklas“;
  6. Laukelyje „Mokesčio dalies dydis (procentais)“ įrašykite, kokią procento dalį norite skirti iki 1,2 proc.;
  7. Jeigu norite, laukelyje „Mokesčio dalies paskirtis“ įrašykite, kokiam tikslui skiriama procento dalis;
  8. Patvirtinkite, kad duomenys teisingi ir suformuokite prašymą.

Viskas! Jūs jau prisidėjote prie mūsų veiklos. Apie savo paramą galite pranešti ar bet kuriuo klausimu su mumis susisiekti info@svietimotinklas.lt.