Naujienos

NVO į(si)traukimas Kėdainių rajone

2023-10-19

Spalio 12 d., Nacionalinis švietimo NVO tinklas lankėsi Kėdainiuose, kur susitiko su Kėdainių rajono švietimo nevyriausybinėmis organizacijomis ir savivaldybės atstovais.  

Susitikimo metu viešosios politikos analitikė Inga Aksamitauskaitė (nuotoliu) pristatė švietimo NVO padėtį rajone, remiantis savivaldybės strateginiais planais ir kitais dokumentais, organizacijų apklausos rezultatais.  

Po pristatymo vyko diskusija, į kurią aktyviai įsitraukė visi susitikimo dalyviai. Džiugu, kad Kėdainių rajono savivaldybėje įsteigta nevyriausybinių organizacijų koordinatoriaus pareigybė. Ją užimanti Audronė Stadalnykienė siekia suvienyti įvairių sričių NVO atstovus ir įtraukti juos į bendrų klausimų, susijusių su NVO sektoriumi, sprendimų priėmimą, tačiau pripažįsta, kad NVO  dalyvavimas sprendžiant sektorinius (švietimo, kultūros, socialinių paslaugų ar sporto) klausimus kol kas yra silpnas.  

„Akivaizdu, kad siekiant ilgalaikių ir tvarių rezultatų, savivaldybėje būtina didinti NVO finansavimą bei keisti konkursinio finansavimo modelį, t.y.  naudoti efektyviausius švietimo paslaugų pirkimo būdus, tokius kaip akreditaciją, paslaugų krepšelį, paslaugų pirkimą, rezervuotas paslaugų sutartis“, – po susitikimo savo mintimis dalijosi I. Aksamitauskaitė.   

Remiantis diskusijų su vietos švietimo NVO bendruomene rezultatais, Kėdainių rajono savivaldybei siūlome: 

  • Įtraukti NVO tarybą ir kitas NVO į strateginio planavimo procesus, švietimo, socialinių paslaugų, kultūros ir sporto klausimų svarstymą.  
  • Plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, ženkliai didinant šioms programoms skiriamas lėšas.    
  • Įgyvendinti Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane numatytą priemonę dėl privačių ugdymo įstaigų steigimo.  
  • Naudoti efektyviausius švietimo paslaugų pirkimo būdus: akreditaciją, paslaugų krepšelį, paslaugų pirkimą, rezervuotas paslaugų sutartis.    
  • Pasitelkti NVO sprendžiant švietimo prieinamumo, įvairovės ir kokybės problemas tokias, kaip įtraukiojo ugdymo, mokymosi pasiekimų gerinimo, visos dienos mokyklos, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ir kt. 

Su siūlymais išsamiau kviečiame susipažinti čia

Tikimės, kad šis susitikimas padės plėtoti NVO teikiamas švietimo paslaugas Kėdainių rajone, o mes ir toliau sieksime glaudesnio bendradarbiavimo tarp vietos valdžios institucijų ir NVO švietimo srityje.   

Susitikimas yra projekto „NVO kuriama vertė švietimo sistemos kaitoje“, finansuojamo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 2023–2024 m. Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą, dalis.