Naujienos

NVO į(si)traukimas Ukmergės rajone

2023-11-17

Norėdami geriau susipažinti, kaip nevyriausybinės organizacijos įtraukiamos į švietimo paslaugų teikimą savivaldybėse, Nacionalinio Švietimo NVO tinklo atstovai lapkričio 9 d. susitiko su Ukmergės rajono organizacijų ir savivaldybės atstovais.

Į susitikimą Ukmergės tolerancijos centre gausiai susirinko nevalstybinių darželių ir mokyklos, jaunimo ir pilietiškumo ugdymo NVO, suaugusiųjų ir vyresniųjų suagusiųjų švietimo organizacijų ir bendruomenių atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo Ukmegės savivaldybės administracjos direktorė Inga Pračkaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, nevyriausybinių organizacijų kuratorė, Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Reda Liubomirskienė.

Trumpai apžvelgę rugsėjo mėnesį vykusios rajono NVO apklausos rezultatus, pasidžiaugę Ukmegės rajono strateginiuose dokumentuose skiriamu dėmesiu NVO veiklos tvarumui ir plėtrai, daugiausia laiko skyrėme gyvai diskusijai.

Apskritojo stalo diskusijoje mus maloniai nustebino tiek organizacijų reiklumas jų vykdomos veiklos kokybei, tiek ir abipusis (NVO ir savivaldybės) noras spręsti kylančius iššūkius, taip pat savivaldybės atvirumas labiau įtraukti NVO į įvairių švietimo paslaugų teikimą, pradedant nuo ikimokyklinio ugdymo iki suaugusiųjų mokymo.

Vis dėlto, rajone stiprių, tvariai vykdančių veiklą organizacijų nedaug. Tai patvirtina ir NVO informacijos ir paramos centro surinkti viešųjų paslaugų perdavimo NVO bei bendruomenėms rodikliai Ukmergės rajone, kurie iki šiol yra pakankamai žemi: 2021 metais siekė vos 4,3 proc. (šalies vidurkis 11,69 proc.), o švietimo paslaugos, vykdomos NVO ir bendruomenių, tesudarė vos 1,1 proc.

Siekiant stiprinti vietos organizacijas ir jų veiklos tvarumą, nevyriausybinės organizacijos ir NVO taryba turėtų būti reguliariai įtraukiamos įtraukiamos į savivaldybėje priimamų sprendimų svarstymą susijusiais švietimo klausimais. Taip pat plėtojamas NVO bendradarbiavimas su savivaldybei pavaldžiomis švietimo įstaigomis ir, žinoma, pačios organizacijos turėtų imtis proaktyvių veiksmų.

Su visomis rekomendacijomis kviečiame susipažinti čia

Susitikimas yra projekto „NVO kuriama vertė švietimo sistemos kaitoje“, finansuojamo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 2023–2024 m. Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą, dalis.