Sustiprėjusios NVO regionuose siūlys įvairesnes švietimo paslaugas

2019-04-29

Nacionalinis švietimo NVO tinklas pradeda įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą, kurio tikslas paskatinti švietimo paslaugų decentralizavimą savivaldybėse ir nepriklausomų švietimo veikėjų įgalinimą.

Remiantis EBPO rekomendacijomis, nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į viešųjų paslaugų teikimą yra vienas iš strateginių valstybės tikslų. Lyginant su sporto, kultūros ir socialinėmis paslaugomis, švietimas iki šiol išlieka sritimi, kurioje mažiausiai viešųjų paslaugų savivaldybėse yra perduota nevyriausybinėms organizacijoms . Nelygiavertės konkurencinės teisinės ir finansinės sąlygos, perteklinis iš biudžeto išlaikomų pavaldžių neformaliojo ugdymo įstaigų skaičius, savivaldybių administracijose vyraujantis kontrolės ir valdymo, o ne priežiūros ir pagalbos principas bei nepasitikėjimas nevyriausybiniu sektoriumi įvardijami kaip trukdžiai veiksmingam švietimo paslaugų perdavimui regionuose.

Projekte numatoma:

  • išanalizuoti teisines, finansines ir administracines sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms teikti švietimo paslaugas 5 savivaldybėse bei pateikti siūlymus dėl švietimo paslaugų įvairovės didinimo ir jų kokybės gerinimo,
  • surengti apskrito stalo diskusijas regionuose su suinteresuotų šalių atstovais,
  • organizuoti mokymus vietos organizacijoms, remiantis nustatytais poreikiais,
  • parengti viešųjų švietimo paslaugų perdavimo NVO sektoriui gerosios patirties gidą,
  • stiprinti NVO Švietimo tinklo narių institucinius gebėjimus atstovavimo, sprendimų priėmimo, viešųjų paslaugų teikimo srityse. Tinklo nariai bus skatinami įsidiegti visuotinį NVO atskaitomybės standartą.

Ilgalaikis projekto tikslas – sustiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų profesinius ir institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti sprendimų priėmime ir formuoti viešąją politiką bei sukurti lygiavertę konkurenciją užtikrinančias teisines, administracines ir finansines sąlygas organizacijoms dalyvauti švietimo politikos įgyvendinime.  

NVO vienijančių organizacijų institucinio stiprinimo projektą koordinuoja VšĮ „Europos namai“. Projekto veiklos laikotarpis 2019 m. balandžio – gruodžio mėn.

Rėmėjas: Vykdytojas: