NVO siekia įtraukaus švietimo vaikams su negalia

2020-03-25

Nacionalinis švietimo NVO tinklas pradeda įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama stipresnės NVO ir valstybės institucijų partnerystės bei didesnės nevyriausybinių švietimo ir ugdymo įstaigų įtraukties į švietimo sistemą. 

Nors švietimo srityje jau keli metai įgyvendinamos tam tikros pervarkos, vis dėlto permainos yra vangios. Lyginant su socialinėmis paslaugomis, kultūra ir sportu, švietimo srityje iki šiol į paslaugų teikimą NVO įtraukiamos mažiausiai, turbūt dėl išpūsto biudžetinių įstaigų tinklo, savivaldybėse vyraujančio kontrolės ir valdymo, o ne priežiūros ir pagalbos požiūrio ir vis dar stipraus nepasitikėjimo nevyriausybiniu sektoriumi.

Remdamiesi JT Neįgaliųjų teisių komiteto 2016 m. balandžio 20 d. rekomendacijomis Lietuvai didinti švietimo įtrauktį ir neįgaliųjų integraciją į bendrojo ugdymo sistemą, numatome išanalizuoti vaikų su negalia ugdymo sistemą ir pateikti siūlymus, kaip užtikrinti šiems vaikams įtraukų švietimą ir kokybiškas paslaugas  Taip pat toliau stiprinsime Tinklo narių institucinius gebėjimus, atskaitomybę ir atsparumą dezinformacijai, bendradarbiausime su kitomis, ypač regioninėmis, organizacijomis, padėsime mūsų vyriausiems nariams – Trečiojo amžiaus universitetams – telktis ir sudaryti šioms neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigoms palankesnes sąlygas teikti švietimo paslaugas.

Ilgalaikis projekto tikslas – sustiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti priimant sprendimus ir formuojant viešąją politiką, bei sukurti lygiavertę konkurenciją užtikrinančias teisines, administracines ir finansines sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti švietimo politikos įgyvendinime.

Projektą “Efektyvesnės švietimo sistemos link. Partnerystės su NVO stiprinimas” koordinuoja VšĮ „Europos namai“. Projekto veiklos laikotarpis 2020 m. kovo – gruodžio mėn.

Rėmėjas  Vykdytojas