Siūlymai dėl nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimo ES SI švietimo priemonių įgyvendinime

2017-11-10

Ankstesnės Vyriausybės, ir ypač Švietimo ir mokslo ministrės, vadovavimo laikotarpiu nevyriausybinės švietimo organizacijos buvo eliminuotos iš švietimo ir mokslo politikos įgyvendinimo procesų. Jos nebuvo įtrauktos nei į strateginį planavimą, nei į programų įgyvendinimą. Taip pat nevyriausybinis sektorius nebuvo įtrauktas į ES struktūrinių investicijų švietimo srities priemonių įgyvendinimą, todėl iki šiol didžioji dalis ES SI lėšų yra skiriamos išimtinai biudžetinėms švietimo įstaigoms valstybės planavimo, o ne konkurso būdu. Manome, kad tai nesudaro vienodų konkurencijos sąlygų visiems galimiems paslaugų teikėjams kaip numatyta Nacionalinėje pažangos programoje1 ir ES partnerystės principo įgyvendinimui Lietuvoje2, taip pat XVII Vyriausybės įsipareigojimui įdiegti vadybos sprendimus į švietimo įstaigų valdymą ir administravimą (XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.3.3. Darbas).

Siekdamos aktyviai prisidėti prie šiuo metu vykdomų švietimo politikos ir sistemos įvairiose švietimo srityse pertvarkos ir padėti įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano uždavinius, prašome įtraukti nevyriausybines organizacijas į švietimo politikos įgyvendinimo procesą žemiau nurodytose srityse, numatant jų realią galimybę dalyvauti ES SI priemonėse ir nacionalinėse programose.

Kviečiame susipažinti su Švietimo NVO tinklo siūlymais dėl nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimo ES SI švietimo priemonių įgyvendinime pateiktais 2017 metų lapkričio 11 dieną.

 Tinklo siūlymai dėl nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimo ES SI švietimo priemonių įgyvendinime