ŠMM pavaldžių įstaigų funkcijų ir teikiamų viešųjų paslaugų analizė

2018-10-29

NVO švietimo tinklas atliko ŠMM pavaldžių įstaigų funkcijų ir teikiamų viešųjų paslaugų analizę. Šios analizės poreikis visų pirma kilo atsižvelgiant į vangiai vykdomą LR Vyriausybės prioritetą laipsniškai perduoti viešųjų  paslaugų, įskaitant švietimą, teikimą nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms (toliau – NVO), tokiu būdu gerinant švietimo paslaugų kokybę ir įvairovę bei lygiavertį nevalstybinių švietimo paslaugų teikėjų dalyvavimą įgyvendinant švietimo politiką. Be to, tiek viešojoje erdvėje, tiek ŠMM pateikiamoje informacijoje neretai akcentuojamos prastėjančių mokymosi pasiekimų, atotrūkio tarp skirtingų regionų ir kitos švietimo problemos taip pat skatina nagrinėti, ar dabartinė ŠMM ir pavaldžių įstaigų sistema yra efektyvi.

Skaitykite ŠMM pavaldžių įstaigų funkcijų ir teikiamų viešųjų paslaugų analizę čia: