Naujienos

2022-02-04

Tinklo siūlymai dėl kuriamos Mokymosi visą gyvenimą sistemos

2022 m. vasario 2 d. Tinklas pateikė raštą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai su siūlymais šiuo metu kuriamai mokymosi visą...

2021-12-31

Naujas Tinklo narys – „Idėjų architektai“

Prie Nacionalinio švietimo NVO tinklo prisijungė organizacija iš Utenos – VšĮ „Idėjų architektai“.    Savo veikla organizacija nori prisidėti prie Utenos...

2021-12-16

Tinklo siūlymai dėl Pilietiškumo pagrindų programos projekto

2021 m. gruodžio 15 d. Tinklas pateikė raštą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Nacionalinei švietimo agentūrai su pastabomis ir...

2021-12-14

Konferencija „Švietimo transformacijos: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“ (vaizdo įrašas)

Šių metų gruodžio 7 d. įvyko kasmetinė Tinklo organizuojama konferencija, kurioje apžvelgti naujausi pokyčiai Lietuvos švietime ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo šiose transformacijose, pristatytos...

2021-12-06

Tinklas teikia siūlymus atnaujinamui Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skirstymo ir panaudojimo aprašui

2021 m. lapkričio 5 d. Tinklas pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pastabas ir siūlymus dėl atnaujinamo Neformaliojo vaikų švietimo...

2021-12-05

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo perspektyvos

2021 m. spalio – gruodžio mėnesiais surengti regioniniai seminarai savivaldybių neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) koordinatoriams, organizatoriams ir paslaugų...

2021-12-03

Tinklo siūlymai dėl 2021–2030 metų švietimo plėtros programos 2021 11 03 projekto

2021 m. lapkričio 15 d. Tinklas pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pastabas ir siūlymus dėl švietimo plėtros programos projekto...

2021-11-29

Kaip rengti mokymosi programas Trečiojo amžiaus universitete – Patirtis. Įžvalgos. Rekomendacijos

Mokymuisi visą gyvenimą (MVG) palankios sistemos modeliu siekiama užtikrinti visiems Lietuvos žmonėms galimybę mokytis visą gyvenimą, suformuoti įprotį mokytis nuolat....

2021-11-24

Savivaldybės, NVO ir švietimo sektoriaus bendradarbiavimas Utenoje: susitikimai, diskutuojant švietimo paslaugų įvairovės ir kokybės gerinimo temomis

Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo galimybės  Šių metų rugsėjo ir spalio mėn. Pilietinės visuomenės institutas Utenos raj. savivaldybėje surengė tris...

2021-09-09

Skaitmeninio saugumo ABC

Pristatome naują atmintinę nevyriausybinėms organizacijoms „Skaitmeninio saugumo ABC“, kurią parengė „Medijų raštingumo akseleratoriaus“ lektoriai, padedant pilietines iniciatyvas remiančiai nepelno organizacijai...