Naujienos

Judita Akromienė: nevyriausybinės organizacijos gali būti tarpininku tarp valdžios ir gyventojų

2022-08-18

Nacionalinis švietimo NVO tinklas kartu su partneriais nuo 2020 metų pabaigos įgyvendina projektą „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“, kurio tikslas – sukurti sąlygas ir sustiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimą švietimo politikoje visose jos įgyvendinimo pakopose (nuo konkrečių švietimo paslaugų teikimo iki sprendimų priėmimo) ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo srityse. Apie įgyvendinamą projektą pasakoja Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorė Judita Akromienė.


Bendradarbiavimas su savivaldybėmis

Projektu yra skatinamas nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su savivaldybėmis, teikiami siūlymai viešosios politikos formuotojams.

„Prieš metus atlikome pilotinę nevyriausybinių organizacijų apklausą Vilniaus ir Kauno mieste apie bendradarbiavimą su savivaldybėmis. Vilniuje suorganizavome susitikimą su savivaldybės NVO taryba, kuriame dalyvavo ir savivaldybės administracijos atstovai. Pristatėme apklausos rezultatus ir pasiūlėmė konkrečias priemones stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis švietimo organizacijomis.  2021 m. pabaigoje savivaldybė pakvietė Tinklo atstovą dalyvauti Lietuvos  vaikų ir jaunimo centro reorganizacijos procese, kur sprendžiamos naujos įstaigos – Sostinės vaikų ir jaunimo centro – strateginės veiklos kryptys ir struktūros pertvarkos klausimai“, – pasakoja J. Akromienė.

Kaip parodė minėtos NVO apklausos rezultatai,  bendradarbiavimas  su Kauno  miesto savivaldybe – sudėtingesnis procesas. „Patirtis Kauno mieste visai kitokia. Kai 2021 m. balandį Kauno miesto savivaldybė paskelbė apie darbo grupių sudarymą strateginiam plėtros planui iki 2030 rengti, prašėme įtraukti Tinklo atstovą į švietimo darbo grupę, tačiau gavome  neigiamą atsakymą su siūlymu stebėti informaciją tinklalapyje 2030.kaunas.lt ir aktyviai dalyvauti viešose diskusijoje bei kituose planuojamuose renginiuose. Tačiau parengus strategijos projektą, siūlymams dokumentui, kurį sudaro per 200 puslapių, pateikti savivaldybė skyrė vos kelias darbo dienas. Tokie veiksmai akivaizdžiai parodo, jog Kauno miesto savivaldybė iki šiol sprendimus priima už uždarų durų, tik imituodama socialinių partnerių ir gyventojų įtraukimą“, – pastebėjimais dalinasi asociacijos direktorė.

J. Akromienė teigia, kad bendradarbiavimas su savivaldybėmis suintensyvėjo ištikus karui Ukrainoje. „Kartu su Nacionaline NVO koalicija ir Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu atlikome nevyriausybinių organizacijų apklausą, kurioje organizacijos nurodė, kokią pagalbą ar paslaugas galėtų suteikti atvykusiems ukrainiečiams. Apklausą užpildė daugiau nei 100 švietimo organizacijų. Tarpininkaujant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, pasidalinome su visomis savivaldybemis gautais duomenimis ir pateikėme siūlymus, kaip šios galėtų organizuoti paslaugų teikimą, įtraukdamos nevyriausybines organizacijas.“

Projekto nauda

Anot J. Akromienės, ,„nacionalinės ir vietos valdžios institucijų partnerystė bei bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis padeda priimti geresnius sprendimus, lanksčiau ir greičiau inicijuoti ar pritaikyti švietimo paslaugas,  reaguojant į naujai kylančius poreikius. Apskritai, įtraukiant gyventojus į visą viešųjų paslaugų bendrakūrybos procesą, t.y. atsisakant instrumentinio požiūrio, kad gyventojai yra tiesiog paslaugos gavėjai, vartotojai, turėtų silpnėti ir jų nepasitenkinimas valdžia, kuris aštrėja dėl menko žmonių dalyvavimo priimant sprendimus. Nevyriausybinės organizacijos gali būti tarpininku tarp valdžios ir gyventojų.“

Vykdomu projektu siekiama, kad regionuose veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms savivaldybės sudarytų lygiavertes sąlygas kaip ir pavaldžioms įstaigoms, teikti viešąsias paslaugas, ypač atsižvelgiant į pandemijos bei karo Ukrainoje nulemtus pokyčius švietimo srityje.

_ _ _ 

Projektą įgyvendina Švietimo NVO tinklo nariai „Pilietinių iniciatyvų centras“, „Europos namai“, „Pasaulio piliečių akademija“, „Turing School“, kartu su partneriais iš Norvegijos „Europos Vergelando Centru“ ir Kardokų gamtos mokykla Kazlų Rūdoje.

Straipsnis yra projekto „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“, finansuojamo Europos Ekonominio finansinio mechanizmo ir yra APF (Aktyvaus piliečių fondo) programos, dalis

.