Naujienos

Prie Švietimo NVO tinklo prisijungė nauji nariai

2022-08-01

Prie Nacionalinio švietimo NVO tinklo prisijungė dvi organizacijos – „Senjorų pasaulis“ ir Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija.

Švietimo NVO tinklo direktorės Juditos Akromienės teigimu, šių organizacijų prisijungimas: „neabejotinai prisidės prie kokybiškesnės švietimo politikos kūrimo Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių skirtingose švietimo srityse, įsitraukimas plečia Tinklo veiklos lauką, o organizacijų narių ekspertai ir praktikai stiprina asociacijos kompetencijos sritis”.

Naujieji nariai „Senjorų pasaulis“ tai šiuolaikiška, virtuali mokymų ir bendravimo erdvė, skirta norintiems tobulėti ir prasmingai leisti laiką vyresnio amžiaus žmonėms. Organizacijos vizija – „Laiminga senatvė sau ir kitiems“.  „Senjorų pasaulis“ kompleksiškai sprendžia vyresnio amžiaus gyventojų problemas, kviesdamas senjorus dalyvauti nuotolinėse paskaitose,  kuria aplinką, kurioje vienišumą ir socialinę atskirtį dėl amžiaus patiriantys žmonės gali būti kuo ilgiau aktyvūs, sveiki ir nepriklausomi. Organizacija skatina fizinį bei socialinį aktyvumą, plėtoja savanorystę bei savitarpio pagalbą. Nuotoline bendravimo forma vyresniems žmonėms atveriama galimybė įsitraukti į įvairias veiklas, kurios atokiuose Lietuvos miesteliuose būtų neprieinamos. 

Prie Asociacijos prisijungusi Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija vienija Lietuvos Valdorfo mokyklas, skatina ir koordinuoja jų bendradarbiavimą, atstovauja  ir gina jų interesus.

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija propaguoja laisvos, savivaldžios mokyklos idėją, skatina Valdorfo pedagogikos idėjų įgyvendinimą Lietuvoje, skleidžia informaciją apie Lietuvos Valdorfo pedagogikos iniciatyvų veiklą, konsultuoja Valdorfo mokyklinės pedagogikos klausimais, organizuoja konferencijas, bendrus projektus, rūpinasi Valdorfo mokytojo kvalifikacijos įgijimo galimybėmis.

Nacionalinis švietimo NVO tinklas  veikia nuo  2016 m., pasirašius nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo srityje, bendradarbiavimo sutartį. Asociacija įsteigta 2019 m. gruodžio mėn. Šiuo metu Asociacija vienija 21 organizaciją.