Naujienos

Nacionalinio švietimo NVO tinklo renginyje – dėmesys švietimo paslaugų perdavimui savivaldybėse

2023-01-23

Sausio 26 dieną, ketvirtadienį vyks Nacionalinis švietimo NVO tinklo, vienijančio nevyriausybines švietimo organizacijas, renginys „Pasitikėjimo kultūra švietime: misija (ne)įmanoma?”.

Renginys kviečia nevyriausybinių organizacijų, nacionalinės, vietos valdžios institucijų atstovus ir viešosios politikos formuotojus diskutuoti apie švietimo paslaugų perdavimą nevyriausybinėms organizacijoms.

Renginio organizatoriai pristatys projektą „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu” ir pasiektus rezultatus, bendradarbiaujant su Kauno miesto, Kauno rajono, Utenos rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto, Kazlų Rūdos savivaldybėmis bei viešosios politikos formuotojais.

Pasak Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorės Juditos Akromienės:„nacionalinės ir vietos valdžios institucijų partnerystė ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis padeda priimti geresnius sprendimus, lanksčiau ir greičiau inicijuoti ar pritaikyti švietimo paslaugas,  reaguojant į naujai kylančius poreikius. Įtraukiant gyventojus į visą viešųjų paslaugų bendrakūrybos procesą, t.y. atsisakant instrumentinio požiūrio, kad gyventojai yra tiesiog paslaugos gavėjai, vartotojai, silpnėtų ir jų nepasitenkinimas valdžia, kuris aštrėja dėl menko žmonių dalyvavimo priimant sprendimus. Nevyriausybinės organizacijos gali būti tarpininku tarp valdžios ir gyventojų.“

Švietimo paslaugų perdavimas nepriklausomiems tiekėjams

Ketvirtadienį renginio organizatoriai kviečia stebėti tiesioginę transliaciją, kurioje išgirste prof. dr. Gintauto Mažeikio pranešimą apie nevyriausybinių organizacijų vaidmenį švietime. Įžvalgomis apie nevyriausybinių organizacijų galimybes teikti švietimo paslaugas dalinsis nevyriausybinių organizacijų, nacionalinės ir vietos valdžios, savivaldos partnerių iš Norvegijos atstovai. 

Politikų diskusija: politinė valia ir įsipareigojimai švietimo srityje

Renginyje parlamentinių partijų atstovai pristatys partijų požiūrį į švietimo paslaugų perdavimą nevyriausybinėms organizacijoms savivaldybėse bei atsakys į renginio dalyvių klausimus.

2019 m. kovo 1 d. buvo pasirašytas „Pilietinės visuomenės organizacijų bei politinių partijų susitarimas”, kuriuo dalis politinių partijų ir pilietinių organizacijų pasižadėjo kartu siekti laipsniško nevyriausybinių organizacijų įsitraukimo į viešųjų kultūros, švietimo, sporto, socialinių ir kitų paslaugų teikimą, optimizuojant biudžetinių įstaigų tinklą bei įtraukiant gyventojus į vietos sprendimų priėmimo procesus ir vykdyti nuolatinę viešųjų paslaugų (kultūros, švietimo, sporto, socialinių paslaugų ir kitų paslaugų) teikimo vietos savivaldybės teritorijoje stebėseną, nuolat vertinti viešųjų paslaugų poreikį bei kasmet savivaldybės tarybai ir nevyriausybinių organizacijų tarybai pateikiant šios stebėsenos rezultatų ataskaitas. Taip pat įtraukti vietos NVO tarybos narius ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus į viešųjų paslaugų sistemos tobulinimą.

„Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ nurodyta, jog biudžetinės įstaigos turėtų teikti tik tas viešąsias paslaugas, kurių negali teikti NVO, bendruomeninės organizacijos ir verslo įmonės, tačiau progresas lėtas, dalyje savivaldybių nepriklausomi švietimo paslaugų teikėjai nėra pakankamai įtraukiami. 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane nurodyta, jog būtina ne tik užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą, bet ir optimizuoti tam tikrų viešųjų paslaugų tinklą. Viena esminių sąlygų siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą, o drauge optimalų tinklą – savivaldybių ir kitų paslaugų teikėjų regioninis bendradarbiavimas“, – įžvalgomis dalinasi J. Akromienė.

 

Projektą įgyvendina Švietimo NVO tinklo nariai „Pilietinių iniciatyvų centras“, „Europos namai“, „Pasaulio piliečių akademija“, „Turing School“, kartu su partneriais iš Norvegijos „Europos Vergelando Centru“ ir Kardokų gamtos mokykla Kazlų Rūdoje.

Renginys yra projekto „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“, finansuojamo Europos Ekonominio finansinio mechanizmo ir yra APF (Aktyvaus piliečių fondo) programos, dalis.