Naujienos

Tinklo pasiūlymai Švietimo plėtros programos projektui

2020-09-11

Tinklas susipažino su Švietimo plėtros programos 2020-08-17 projektu ir įvertino jo sąsajas su rengiamu Nacionalinės pažangos planu. Pastebėjome, kad dalis NPP
iškeltų uždavinių ŠPP neatliepiami arba atliepiami nepakankamai. Siekiant pažangos, būtina į strateginius planavimo dokumentus įtraukti aiškius uždavinius ir nustatyti ambicingus, t.y.
kryptingų pastangų ir pokyčių reikalaujančius, rodiklius. Atsižvelgiant į tai, pateikėme siūlymus Programos projektui.

Su siūlymais galite susipažinti čia:

Pasiūlymai parengti įgyvendinant projektą „Efektyvesnės švietimo sistemos link. Partnerystės su NVO stiprinimas“, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.