Naujienos

Konferencija „Švietimo transformacijos: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“ (vaizdo įrašas)

2021-12-14

Šių metų gruodžio 7 d. įvyko kasmetinė Tinklo organizuojama konferencija, kurioje apžvelgti naujausi pokyčiai Lietuvos švietime ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo šiose transformacijose, pristatytos pasaulinės švietimo tendencijos, nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į švietimo paslaugų teikimą savivaldybėse situacija ir pirminiai kokybinio tyrimo apie kuriamą nevyriausybinių mokyklų vertę rezultatai. 

Susitarimas dėl švietimo 2021–2030 /tikslas, eiga, įsipareigojimai, finansavimo tvarumas ir rodikliai, tolimesni iššūkiai/

prof. dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė

Konferencija „Švietimo transformacijas: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“. Visos teisės į įrašą priklauso pranešėjams ir renginio organizatoriams.

Tūkstantmečio mokyklų“ programa /vizija, komponentai, įgyvendinimo principai ir pažangos rodikliai/  

Jolanta Navickaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė 

Konferencija „Švietimo transformacijas: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“. Visos teisės į įrašą priklauso pranešėjams ir renginio organizatoriams.

Edtech skaitmeninė švietimo transformacija /pagrindinės kryptys, platformos veikimo modelis, veiklų rodiklai ir eiga/

Justina Kugytė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektų vadovė 

Konferencija „Švietimo transformacijas: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“. Visos teisės į įrašą priklauso pranešėjams ir renginio organizatoriams.

Įtraukus ugdymas Lietuvoje /tikslas, darbų kryptys, numatytos veiklos ir lėšos, NVO dalyvavimo galimybės/

Gražina Šeibokienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja 

Konferencija „Švietimo transformacijas: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“. Visos teisės į įrašą priklauso pranešėjams ir renginio organizatoriams.

Mokymosi visą gyvenimą sistema /problemos, individualios mokymosi paskyros, veikimo modelis, prioritetai, kokybės užtikrinimas/

Tomas Pūtys, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas 

Konferencija „Švietimo transformacijas: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“. Visos teisės į įrašą priklauso pranešėjams ir renginio organizatoriams.

Švietimas Antropocene: radikalūs pokyčiai /pasaulinės minties kryptys ir švietimo praktikos/

prof. dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų institutas 

Konferencija „Švietimo transformacijas: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“. Visos teisės į įrašą priklauso pranešėjams ir renginio organizatoriams.

NVO įtraukimas į švietimo paslaugų teikimą. Situacija ir planai /teisinė aplinka, lėšų paskirstymas švietimo teikėjams savivaldybėse, praktinė bendradarbiavimo patirtis Utenos rajono savivaldybėje/

Ričardas Diržys, NVO informacijos ir paramos centras, Maryja Šupa, Pilietinės visuomenės institutas 

Konferencija „Švietimo transformacijas: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“. Visos teisės į įrašą priklauso pranešėjams ir renginio organizatoriams.

Nevyriausybinės mokyklos fenomenas: kodėl jį kuriame ir palaikome? /ugdymo tikslai ir principai mokyklų vadovų, mokytojų ir tėvų požiūriu, skirtumai nuo valstybinių mokyklų/ 

doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo institutas 

Konferencija „Švietimo transformacijas: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“. Visos teisės į įrašą priklauso pranešėjams ir renginio organizatoriams.

Projektą finansuoja