Naujienos

ŠMM pavaldžios įstaigos be konkurencijos karaliauja švietimo paslaugų rinkoje

2018-11-02

Švietimo ir mokslo ministerija šiuo metu turi net 15 pavaldžių nacionalinio lygmens įstaigų. Tačiau kiek mokesčių mokėtojams kainuoja šių įstaigų išlaikymas ir ar visas jas išlaikyti tikslinga bei efektyvu? Šiuos klausimus iškėlė Nacionalinio švietimo nevyriausybinių organizacijų tinklo nariai, rengdami Ministerijos nacionalinio lygmens pavaldžių įstaigų funkcijų ir veiklos analizę (atliekant analizę remtasi viešais duomenimis, paskelbtais iki 2017-12-31). Tyrimas parodė, kad viena didžiausių šių įstaigų problemų  – joms priskirtos funkcijos bei deleguotos užduotys. Švietimo ministrė žada iki šių metų pabaigos parengti pavaldžių įstaigų pertvarką, tačiau ji turės realų poveikį tik tuo atveju, jei švietimo paslaugų rinkoje bus užtikrinta pakankama konkurencija ir nesudaroma sąlygų neteisėtai pelnytis iš valstybės. Priešingu atveju Ministerijai pavaldžios įstaigos ir toliau vienvaldiškai karaliaus  švietimo paslaugų rinkoje.

Šiuo metu, vietoj to, kad administruotų ir prižiūrėtų nepriklausomų veikėjų švietimo paslaugas, Ministerijai pavaldžios įstaigos teikia jas pačios ir taip iškraipo švietimo paslaugų rinką. Pavyzdžiui, neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) srityje veikia dvi Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios įstaigos – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC). Nors pagal paskirtį šios įstaigos turėtų padėti Ministerijai formuoti ir įgyvendinti šios srities politiką, jos pačios teikia paslaugas, t. y. organizuoja būrelius, edukacinius užsiėmimus, stovyklas, renginius, mokymus ir pan. LMNŠC, kuriam paskirta administruoti ir prižiūrėti NVŠ programos įgyvendinimą visose šalies savivaldybėse, taip pat naudoja NVŠ krepšelio lėšas savo programų įgyvendinimui.  Tokiu būdu gali būti pažeidžiamas LR Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis, kuriuo viešojo administravimo subjektai „privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę“.

Neformalus vaikų švietimas – tai ne vienintelė sritis, kurioje pažeidžiamos sąžiningos konkurencijos principai. Ugdymo plėtotės centras, apie kurio galimai imituojamus viešuosius pirkimus praėjusią savaitę skelbė BNS, šiuo metu atsako už pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybę. Tačiau Centras ne tik atlieka priežiūros ir programų akreditavimo funkcijas, bet ir pats teikia pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. Kitaip tariant, įstaiga akredituoja savo pačios parengtas programas.

Abejonių dėl sąžiningos konkurencijos kelia ir kitos LVJC vykdomos veiklos. Pavyzdžiui, įstaiga yra ir VšĮ „Jaunimo slėnis“, iš kurios pati reguliariai nuomoja patalpas ir perka renginių aptarnavimo paslaugas, steigėja. Ši įstaiga dažniausiai laimi LVJC skelbiamus viešųjų pirkimų konkursus Nors LVJC nurodo, kad VšĮ „Jaunimo slėnis“ užsiima švietimui būdingų paslaugų veikla, remiantis rekvizitai.lt ir „Jaunimo slėnis“ interneto svetainėje https://www.maistasveza.lt pateikta informacija, tai tėra maitinimo paslaugas teikianti įmonė. Be to, Centro patalpose veikia privatus darželis, o galimai siekiant dalyvauti konkursuose nevyriausybinėms organizacijoms 2005 metais įsteigta neformaliojo švietimo asociacijai „Jaunimo akademija“, kurios prezidentas yra Centro vadovas, o veiklą koordinuoja – jo šeimos narė.

Ministerija iki šiol išlaiko kelias švietimo srities aprūpinimo įstaigas. Viena iš jų – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, vykdantis įvairias mokslinės ir nemokslinės literatūros leidybos programas, mažiausiai trejus pastaruosius metus veikė nuostolingai. Švietimo aprūpinimo centras taip pat užsiima leidyba, aprūpinimu vadovėliais ir mokymo priemonėmis. Tačiau ne visiškai aiškiu pagrindu jau beveik 10 metų vykdo ilgalaikį iš ES struktūrinių investicijų finansuojamą, švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą „Lyderių laikas“, skirtą ugdyti švietimo lyderius, kurių, nepaisant skirtų apie 10 mln. eurų švietimo sistemoje iki šiol vis dar trūksta.

Daugiau apie Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų funkcijas ir veiklą pateikiama Švietimo NVO tinklo analizėje.