Naujienos

Kaip rengti mokymosi programas Trečiojo amžiaus universitete – Patirtis. Įžvalgos. Rekomendacijos

2021-11-29

Mokymuisi visą gyvenimą (MVG) palankios sistemos modeliu siekiama užtikrinti visiems Lietuvos žmonėms galimybę mokytis visą gyvenimą, suformuoti įprotį mokytis nuolat. Senėjimo proceso metu vyresnio amžiaus žmonės patiria fizinių funkcijų, finansinio saugumo sumažėjimą ir socialinių ryšių pokyčius, kurie daro poveikį jų gyvenimo kokybei. Kita vertus, vyresni žmonės gali ruoštis pokyčiams mokydamiesi, tęsdami aktyvią intelektinę veiklą, stiprindami savo skaitmeninius įgūdžius ir stimuliuodami savo pažintinius bei bendruosius gebėjimus. Tokią galimybę vyresniesiems siūlo neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai ir Trečiojo amžiaus universitetai (toliau – TAU).  

TAU vyresniems žmonėms gali suteikti, atnaujinti ir tobulinti žinias ir įgūdžius skaitmeninio raštingumo, užsienio kalbų, kultūros, socialinių gebėjimų, verslumo ir kitose srityse. Svarbu įvertinti skirtingą gyvenimo patirtį, įgytų įgūdžių ir įpročių įtaką vyresniems besimokantiems žmonėms ir ieškoti būdų, kaip pritaikyti jau sukauptas žinias. Taip pat, šie aspektai yra svarbūs rengiant kokybiškas programas ir pritaikant mokymo metodiką. 

  • Nevyriausybinių Trečiojo amžiaus universitetų darbo kokybei tobulinti svarbu atnaujinti ir aktualizuoti švietimo programas ir jų turinį, naudoti patrauklius mokymo(si) metodus ir darbo formas, atitinkančius andragoginius principus.  
  • Atskirų dalykų TAU mokymo(si) programos galėtų būti rengiamos ir vertinamos nacionaliniu lygmeniu bei nustatyta tvarka registruojamos nacionaliniame registre: https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/.   
  • Skatinant  mokymosi judumą, tarptautinė partnerystė padėtų plėtoti novatoriškas vyresniųjų suaugusiųjų švietimo programas.  
  • Sistemingai vykdoma neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo stebėsena ir kokybės analizė atskleistų gerąsias praktikas ir skatintų jų sklaidą šalyje.  
  • Taip pat svarbus nevyriausybinių TAU vadovų vadybinių gebėjimų stiprinimas ir dėstytojų kvalifikacijos kėlimas 

Šios rekomendacijos „Kaip rengti mokymosi programas Trečiojo amžiaus universitete. Patirtis, įžvalgos, rekomendacijosremiasi  2019 m. Nacionalinio NVO švietimo tinklo parengtomisTrečiojo amžiaus universitetų neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo kokybės užtikrinimo ir įsivertinimo rekomendacijomis“,jas papildo ir yra skirtos neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo paslaugos kokybei gerinti. 

Projektą finansuoja