Naujienos

Valdžia prieš rinkimus nusprendė: vaikams nereikia neformaliojo švietimo

2020-10-23

Trečiadieni Vyriausybei netikėtai priėmus sprendimą nuo spalio 26 d. dviem savaitėms sustabdyti arba TIK nuotoliniu būdu vykdyti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) veiklas, tiek paslaugų teikėjai, tiek gavėjai – vaikai ir jų tėvai – nustebo. Tuo tarpu suaugusieji į sporto klubus ar sporto varžybas eiti galės. Tad kuo remiantis buvo priimtas šis sprendimas? 

Tačiau šiandien vykusiame susitikime  į nevyriausybinių neformaliojo švietimo organizacijų užduotus klausimus nei Švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM), nei Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovai argumentuotų atsakymų nepateikė. Nors buvo teigiama, kad sprendimas priimtas remiantis epidemiologiniais duomenimis, tačiau pateikti duomenys didžiąja dalimi apėmė bendrojo ugdymo įstaigas.  

Iškėlus klausimą, kodėl buvo priimtas vienašališkas sprendimas, nesitariant su NVŠ teikėjais, stabdyti tik neformalųjį vaikų švietimą, atsakymo nebuvo. SAM atstovė Rasa Kiūdytė tik tvirtino, kad sprendimai priimami “remiantis epidemiologiniais duomenimis” ir kad viruso suvaldymas priklauso nuo “taisyklių laikymosi”. Bet kodėl neformaliajam švietimui pritaikytos diskriminacinės taisyklės, taip ir liko neaišku – ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi gyvai, o aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigoms siūlymas vykdyti veiklą nuotolinibūdu tik rekomendacinio pobūdžio.  

Sprendime visiškai neatsižvelgta į skirtingas NVŠ formas ir veiklos vykdymo vietą – imperatyviai uždraustos visos veiklos, net jeigu jos vyksta lauke, mažose grupėse ar individualiai. Nors viešai akcentuojama, kad COVID-19 suvaldymui tiesiog reikia užtikrinti kontaktų atsekamumą, o tai NVŠ įstaigose  ir taip daroma pagal šiuo metu galiojančią tvarką, tačiau griežčiausi apribojimai buvo numatyti būtent joms.  Atkreipiame dėmesį, kad laisvalaikio ir pramogų įstaigų, kur kontaktus žymiai sudėtingiau atsekti, veikla taip griežtai neribojama.  

Biurokratinis pasiteisinimas, kad NVŠ bus teikiamas nuotoliniu būdu ir tik nesant tokiai galimybei, stabdomas, atspindi tiesiogiai su vaikais nedirbančių tarnautojų nesuvokimą, kad neįmanoma taip staigiai, be jokio pasiruošimo, užsiėmimus perkelti į virtualią erdvę.  Vaikams tai yra didelis psichologinis stresas, turintis esminės įtakos jų emocinei būsenai ir kokybiškam dalyvavimui,” – sako susitikime su Ministerijų atstovais dalyvavusi Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorė Judita Akromienė.  

Valdžia visiškai ignoravo ir socialinį-ekonominį šio sprendimo poveikį: nepasiūlyta jokių priemonių NVŠ teikėjų prarastų pajamų ar darbo užmokesčio kompensavimui. Kitaip tariant, nevyriausybinėms NVŠ organizacijoms, kurios negali vykdyti veiklos nuotoliu, tiesiog pasiūlytos priverstinės savaičių neapmokamos atostogos. Kai kurios jų, išgyvenusios pirmąją pandemijos bangą, po šių dviejų savaičių gali ir nebegrįžti į darbą.   

Maža to,  NVŠ teikėjams valdžios institucijos dar priskyrė ir papildomų administracinių darbų: tikslinio finansavimo programose dalyvaujantys NVŠ teikėjai iš savivaldybių administracijų gavo reikalavimus vėl iš naujo surinkti tėvų sutikimus dėl darbo nuotoliniu būdu, supildyti apklausų formas ir pan.  Formaliajame švietime tokių sutikimų iš tėvų neprašoma. „Jau pirmosios bangos metu kėlėme klausimą dėl perteklinės administracinės naštos mažinimo, tačiau valdžios institucijos šį klausimą ignoravo ir, akivaizdu, tą patį požiūrį demonstruoja ir dabar. Nuo pirmojo karantino kovo mėnesį  valdžios institucijos turėjo pakankamai laiko  pasirengti skirtingiems pandemijos scenarijamsperžiūrėti administravimo reikalavimus ir juos supaprastinti bent ekstremalios situacijos sąlygomis. Akivaizdu, kad valstybei rūpi ne vaikai ir jų išsilavinimas, o biurokratinės tvarkos stabilumas”, teigia Judita Akromienė.  

Virusas plinta visur ir saugotis turime visi.  O taisyklės turi būti priimamos, remiantis duomenimis ir faktais bei bendradarbiavimo kultūra. 

Nacionalinis Švietimo NVO tinklas – pirmoji ir didžiausia skėtinė organizacija, vienijanti skirtingose švietimo srityse veikiančias NVO. Tinklas veikia nuo 2016 m. ir jungia visos šalies mastu ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų, suaugusiųjų ir vyresniųjų suaugusiųjų, aukštojo mokslo švietimo srityse veikiančias NVO. Tinklas siekia efektyvesnės ir kokybiškesnės švietimo politikos Lietuvoje bei glaudesnio nepriklausomų švietimo veikėjų ir institucijų bendradarbiavimo ją įgyvendinant. Daugiau: www.svietimotinklas.lt