Veikla

2017-12-30

Galimybių studija „Pilietiškumo ugdymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme“

Sparčiai besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje pilietiškumas įgyja vis didesnę vertę. Netikrų naujienų (angl. fake news) plitimas, geopolitinė situacija visame pasaulyje, vartotojiškumo...

2017-12-18

Rekomendacijos dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos tobulinimo

Remiantis Valstybės kontrolės audito siūlymais, 2017 m. rudenį LR Švietimo ir mokslo ministerija parengė Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ)...

2017-11-10

Siūlymai dėl nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimo ES SI švietimo priemonių įgyvendinime

Ankstesnės Vyriausybės, ir ypač Švietimo ir mokslo ministrės, vadovavimo laikotarpiu nevyriausybinės švietimo organizacijos buvo eliminuotos iš švietimo ir mokslo politikos...