Naujienos

Tinkle nauji nariai, veikiantys ikimokyklinio ugdymo, gamtos mokslų, IT ir aukštojo mokslo srityse

2021-01-29

Nacionalinis švietimo NVO tinklas plečia organizacijų, švietimo sričių ir ekspertų ratą. Prie Tinklo per pastaruosius metus prisijungė keturios naujos organizacijos, veikiančios ikimokyklinio ugdymo, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir aukštojo mokslo srityse – kviečiame su jomis susipažinti.

Nauji Tinklo nariai veikiantys aukštojo mokslo srityje – LCC tarptautinis universitetas. Tai amerikietiškas universitetas įsikūręs Klaipėdoje, kuriame studijuoja studentai iš daugiau nei 50 pasaulio valstybių.

Universiteto Rinkodaros direktorė Aistė Motekaitienė sako, kad „LCC tarptautinis universitetas išsiskiria tuo, kad iš tiesų suteikia naujas galimybes studentams iš viso pasaulio“. Universitetas išsiskiria liberaliųjų menų studijų modeliu, kuris, keičiantis ekonomikos ir rinkos poreikiams pasaulyje, užtikrina, kad absolventai bus pasiruošę ateičiai, nes yra visapusiškai išsilavinę, moka kalbas, mąsto kūrybiškai, sugeba pristatyti argumentuotą nuomonę ir daryti ekonominę, socialinę, kultūrinę ir visuomeninę įtaką.

Prie Tinklo LCC jungiasi norėdami plėsti aukštojo mokslo įvairovę: „Lietuvoje veikia gana platus universitetų tinklas, tačiau, tuo pačiu metu, stokojama aukštojo mokslo institucijų įvairovės, kuri leistų atviroje, tarptautinėje ir kūrybiškoje studijų erdvėje, ugdyti visapusiškai išsilavinusius aukštųjų mokyklų absolventus“, – sako Aistė Motekaitienė.

Kiti nauji tinklo nariai – nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ veikia ikimokyklinio ugdymo, socialinių paslaugų ir suaugusiųjų švietimo srityse. Darželio misija – teikti kompleksines ugdomąsias ir socialinės integracijos paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, ypatingą dėmesį skiriant tėvams, kurie vieni augina vaikus. 

„Džiaugiamės per 20 metų tapę unikaliu vaikų darželiu, dienos centru bei neformaliu suaugusiųjų švietimo centru“, sako darželio vadovė Edita Koliataitė

Darželyje puoselėjamas socialinis solidarumas, siekiama padėti pažeidžiamiems, sunkumus patiriantiems bendruomenės nariams, taip pat teikiamos kompleksinės ugdymo ir socialinės paslaugos šeimoms, aktyviai bendradarbiauja darbuotojai ir savanoriai, klientai, partneriai ir vietos bendruomenė.

„Darželyje jau 13 metų nuosekliai taikome ir tobuliname lygių galimybių metodiką ir įtraukiojo ugdymo modelį, kuriems ypač stinga dėmesio Lietuvos švietime“.

2020-ųjų pabaigoje prie Tinklo prisijungė Kauno tvirtovė VII fortas – neformalaus švietimo mokykla, dirbanti gamtos ir tiksliųjų mokslų srityje. Kartu su partneriais organizacija kuria naujos kartos švietimo sistemą į kurią įtraukia daugiau kaip 400 moksleivių bei kitų mokyklų pedagogus.

Organizacijos vadovas Vladimir Orlov sako, kad organizacijos tikslas – „Suteikti Lietuvos moksleiviams kokybišką ir aktualų išsilavinimą bei motyvuoti juos ateityje rinktis mokslininko karjerą. Šiandien moksleiviams užtikriname kokybiškai įrengtas klases bei laboratorijas, universitetinio lygio aparatūrą bei reagentus ir dalykišką bendravimą su Lietuvos mokslininkais. Tai leidžia mūsų mokiniams siekti aukštų akademinių rezultatų!“

„Tikimės, kad Lietuvoje įmanoma sukurti tokią švietimo sistemą, kuri Lietuvos vaikams suteiks kompetencijų pranašumą sparčiais tempais besikeičiančiame pasaulyje, tačiau šiam tikslui pasiekti būtinas skirtingų sričių profesionalų bendradarbiavimas“. Būtent todėl organizacija prisijungė ir prie Švietimo NVO tinklo: „Norime plėsti savo partnerių ir kolegų ratą, įgauti naujų kompetencijų bei galimybių“. 

Nuotrauka: Orlov visual agency

Naujausi tinklo nariai – inovatyvaus švietimo akademija CodeAcademy Kids. „Šiandien mes auginame programuotojus, kurie rytoj augins Lietuvą“, – sako organizacijos vadovė Evelina Vilčinskaitė.

Akademijos veiklos skirtos 5 – 18 metų moksleiviams visoje Lietuvoje, o pagrindinis tikslas – XXI amžiaus mokinio laiką, praleidžiamą prie kompiuterio, paversti efektyviu, tvariu ir naudingu: „kurdami savo programas būreliams ir stovykloms ypatingą dėmesį skiriame ne tik technologinėms inovacijoms, bet ir visapusiškam kūrybingos asmenybės ugdymui“.

„Technologinis pasaulis nėra ateitis, tai spėjo tapti mūsų realybe, dėl to jaunoji karta turės gebėti spręsti ne tik techninius, bet ir etinius klausimus, susijusius su technologijų naudojimu. Todėl padedame formaliam šveitimui užpildyti šią nišą ir tikime, kad žengdami koja kojon su formaliu švietimu ir švietimo politikos kūrėjais pasieksime įvairiapusio ir gilaus technologinio išmanymo. Trumpai – vaikai programuoja savo ateitį jau šiandien“, – įsitikinusi Akademijos vadovė.

„Vadovaujamės bendradarbiavimo ir tvarumo principais, o švietime šiandien kaip niekad reikalingas sutelktumas“. Dėl to organizacija ir prisijungė prie Švietimo NVO tinklo: „norime drąsiai žingsniuosi su geriausiais savo sričių profesionalais, kad (ne tik) technologinis švietimas būtų prieinamas kuo platesniam ratui Lietuvos vaikų, o neformalus švietimas turėtų svarbų balsą švietimo politikos formavime.“

Nacionalinis švietimo NVO tinklas šiuo metu vienija 16 nevyriausybinių švietimo organizacijų, dirbančių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo srityse