Naujienos

Tinkle du nauji nariai, veikiantys skaitmeninio ugdymo srityje

2021-05-10

Pirmaisiais šių metų mėnesiais prie Nacionalinio švietimo NVO tinklo prisijungė dvi naujos organizacijos – Skaitmeninės etikos centras ir „Sourcery for Kids“ akademija.

Skaitmeninės etikos centras yra pelno nesiekianti nepriklausoma organizacija, kurios veiklos tikslas yra visos visuomenės, o ypač  – vaikų ir jaunimo gerovė skaitmeniniame pasaulyje. Organizacija siūlo sprendimus, patarimus ir įrankius, padedančius išvengti rizikų, siejamų su interneto ir technologijų naudojimu.

„Technologijos atveria mums daugybę galimybių, tad norėdami sėkmingai jomis naudotis, turime gebėti atpažinti ir valdyti skaitmeninio pasaulio grėsmes ir rizikas. Mes mokome jų išvengti, – paaiškina Renata Gaudinskaitė, viena iš Skaitmeninės etikos centro steigėjų. – Tai darome dalindamiesi mokslu grįsta informacija ir edukuodami visuomenę.“

Skaitmeninės etikos centras rengia mokymus tėvams, mokytojams, bendruomenėms, įvairaus amžiaus moksleiviams. Centro svetainė www.e-etika.lt, kurioje skelbiamos ir skaitmeninio pasaulio naujienos, drauge yra ir kaip pirmoji pagalba tėvams bei globėjams, ieškantiems patarimų, sprendimų ar įrankių sprendžiant su skaitmeniniu pasauliu ir išmaniaisiais įrenginiais susijusias problemas.

„Siekiame, kad kiekvienas interneto naudotojas, ypač vaikai ir jaunimas, kurtų sveiką santykį su technologijomis ir ugdytų tokius jų naudojimo įpročius, kurie neturėtų neigiamos įtakos psichikos ir fizinei sveikatai, saugumui, – sako Renata. – Manome, kad itin svarbus yra ir interneto paslaugas teikiančių organizacijų siekis atsakingai rūpinis ne tik technologiniais sprendimas – interneto sparta, produktų gausa  – bet ir vartotojo gerove, susijusia su interneto naudojimu, jo skaitmenine higiena. Kuo daugiau organizacijų suvienytų savo jėgas šiame kelyje, tuo greičiau pajudėtume skaitmeninės gerovės link.“

„Sourcery for Kids“ – nemokama kūrybinių technologijų akademija, kuri buvo įkurta 2017 metais. 7-12 metų vaikams skirtos akademijos tikslas – įgyvendinti pokytį Lietuvos švietimo sistemoje, įtraukiant programavimo pamokas į formalųjį ugdymą ir užtikrinant jų prieinamumą visiems Lietuvos vaikams. 

Akademija yra privati JAV programavimo paslaugų įmonės „Devbridge“ iniciatyva, kuria siekiama, kad technologinis raštingumas būtų kuo plačiau prieinamas ne tik visiems Lietuvos vaikams nuo pat mažų dienų, bet ir mažintų technologinę atskirtį regionuose bei ilgainiui padėtų spręsti IT specialistų trūkumo problemą. 

Anot „Devbridge“ socialinių projektų vadovės Gintarė Dzindzelėtaitės, akademijoje šiandien mokosi 516 vaikų iš įvairiausių šalies miestų: Klaipėdos, Kauno, Šakių, Plungės, Raseinių, Pasvalio ir Alytaus. 

„Didesnis proveržis IT sektoriuje būtų įmanomas tik sparčiai įgyvendinant pokytį šalies švietimo sistemoje bei užtikrinant kokybišką kūrybinių technologijų pamokų prieinamumą visiems Lietuvos vaikams,“ – įsitikinusi Gintarė. – Vienas iš mūsų iniciatyvos tikslų – per 10 metų Lietuvoje dešimteriopai padidinti studijuojančiųjų šios srities mokslus skaičių. Tikimės, kad prisijungę prie Švietimo NVO tinklo drauge prisidėsime prie pažangios Lietuvos įvaizdžio kūrimo ir šalies technologijų sektoriaus konkurencingumo didinimo.“