Naujienos

Pasirodė specialusis naujienlaiškis globaliojo švietimo tema

2018-01-04

Projektui „Žiniasklaida vystymuisi“ baigiantis, tinklo nariai Viešoji įstaiga „Europos namai“ kartu su NVVBO platforma kviečia skaityti specialųjį naujienlaiškį, skirtą globaliajam švietimui. Naujienlaiškyje susipažinsite su globaliojo švietimo raida ir ateities tendencijomis, globaliojo pilietiškumo švietimo padėtimi nuolat kintančiame pasaulyje, svarbiausiais tarptautiniais dokumentais, o taip pat kaimynų estų patirtimis, šios srities ekspertų nuomonėmis apie tai, ko reikia siekiant sėkmingo globalaus pilietiškumo švietimo, ir žinoma globaliojo švietimo padėtimi Lietuvoje.

Globalusis švietimas, arba globaliojo pilietiškumo ugdymas, iki šiol Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio šalių, yra terra incognita. Tačiau tai nepaprastai svarbi visapusiško švietimo sritis, skirta ugdyti asmenybę, kuri kritiškai mąsto, geba suprasti globalaus pasaulio aspektus, sąsajas ir ryšius bei asmeninį vaidmenį dalyvaujant globaliuose pokyčiuose. Globalizacija ir stiprėjantys tarpusavio ryšiai tokiose srityse, kaip prekyba, vartojimas, aplinkosauga, technologijos, taip pat ir mūsų pačių dalyvavimas tarptautinėse veiklose, santykiai su žmonėmis bei mūsų kasdieniniai sprendimai jau seniai peržengė valstybių ir net žemynų ribas.

„Kasdieniai mūsų sprendimai, ką vartoti, ką pirkti, kaip rūpintis savo aplinka, lemia žmonių gyvenimus net ir tolimiausiuose pasaulio kraštuose. Pastebė­jau, kad Lietuvoje dažnai save vertiname kaip nevisaverčius globalių reiškinių dalyvius, nors tiek daug mūsų tėvynaninių dirba svetur, keliauja, studijuoja ir naudojasi kitomis tarptautinėmis galimybėmis.

Manau, kad globalusis švietimas ne paneigia, o papildo tautinį ugdymą. Juk esame ir Lietuvos, ir pasaulio piliečiai. Suvokiame Lietuvos istoriją ir kultūrą, tačiau dalyvaujame ir globaliuose procesuose. Taigi įgytos žinios ir supratimas apie globalius reiškinius ir įvykius išugdo ne tik kritinį mąstymą, bet ir formuoja asmenybės socialinę atsakomybę. Atsakomybę už savo kasdieninius sprendimus, pradedant nuo mažiausių dalykų – ką perkame ir kaip vartojame, ką manome ir kalbame apie kitus.

Esu įsitikinusi, kad globalusis švietimas gali sustiprinti ir mūsų pačių savivertę bei suvokimą, kad esame svarbūs pasaulyje, darome įtaką globaliems įvykiams ir reiškiniams ir patys esame veikiami globalių ryšių.
Turime dideles galimybes, kuriomis naudojamės, tačiau kartu turime prisiimti ir pasaulio pažinimo, supratimo ir veikimo atsakomybę. O tai padės mums geriau pažinti bei vertinti ir save pačius.“ – naujienlaiškio įžangoje teigia NVVBO platformos vadovė Justina Kaluinaitė.

Kviečiame naujienlaiškį skaityti čia.