Naujienos

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo perspektyvos

2021-12-05

2021 m. spalio – gruodžio mėnesiais surengti regioniniai seminarai savivaldybių neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) koordinatoriams, organizatoriams ir paslaugų teikėjams Marijampolėje, Kėdainiuose, Utenoje ir Plungėje. Mokymų tikslas  –  supažindinti dalyvius su kuriama Mokymosi visą gyvenimą sistema, stiprinti savivadybių NSŠ planų rengimo ir koordinatorių veiklos įgūdžius bei skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių NSŠ veikėjų. 

Mokymų metu pristatytas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) kuriamas Mokymosi visa gyvenimą modelis, grindžiamas individualiomis mokymosi paskyromis, planuojami finansinių paskatų ir motyvavimo, informacijos prieinamumo ir mokymų pritaikymo skirtingiems suaugusiųjų poreikiams sprendimo būdai. Dalyviai taip pat susipažino su naujausiais Lietuvos ir tarptautiniais tyrimais bei dokumentais suaugusiųjų švietimo srityje tokiais, kaip STRATA tyrimas, EBPO įgūdžių strategija Lietuvai, dalijosi neformaliojo suaugusiųjų švietimo planavimo, gyventojų poreikių tyrimo ir savivaldybėse skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo (mokymosi) programų konkursų organizavimo patirtimis. 

Dėl sėkmingo neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo šalies regionuose dalyviams iškilo klausimų, kaip naujojoje Mokymosi visą gyvenimą sistemoje bus apibrėžiamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo laukas, nustatomi aktualūs regionams gyventojų poreikiiai, koks bus neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorių vaidmuo ir kt. 

Mokymai organizuoti kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pagal projektą „NVO – aktyvios švietimo sistemos dalyvės“, finansuojamo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.