Naujienos

Nacionaliniam švietimo NVO tinklui suteiktas įtakdario teisėkūrai statutas

2021-02-12

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vasario 10 dieną priėmė sprendimą įrašyti Nacionalinį švietimo NVO tinklą į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Įtakdariai teisėkūrai gali įtikinėti sprendimų priėmėjus teikdami siūlymus dėl teisės aktų, tačiau nėra laikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą.

Šis statusas padeda greičiau gauti informaciją iš institucijų apie rengiamus teisės aktų projektus, turėti nuolatinius leidimus patekti į įstaigų patalpas, teikti siūlymus ir paaiškinimus dėl teisės aktų projektų, dalyvauti juos rengiant. Jiems suteikiama teisė įtikinėti įstaigas ar kitus dalyvaujančius teisėkūroje, dalyvauti posėdžiuose, susitikimuose ir pasitarimuose dėl teisės aktų projektų.

Siekdami skaidrumo, įtakdariais teisėkūrai gali savanoriškai tapti nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, religinės bendruomenės bei viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai.

Pirmieji įtakdariai Lietuvoje buvo registruoti sausio pabaigoje, o po vasario 10 dieną patvirtintų kandidatūrų, šiuo metu Lietuvoje jų – 14. Kartu su Nacionaliniu švietimo NVO tinklu įtakdarių teisėkūrai statusas taip pat buvo suteiktas Nacionalinei nevyriausybinių organizacijų koalicijai, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai, Lietuvos vartotojų organizacijų aljansui, paramos fondui „Rigra”, koordinaciniam centrui „Gilė”, gamtos apsaugos asociacijai „Baltijos vilkas”, Lietuvos negalios organizacijų forumui, Lietuvos paraplegikų asociacijai, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklui.