Naujienos

Mokymai ir konferencija nevyriausybinėms organizacijoms veikiančioms švietimo srityje savivaldybėse

2019-11-19

Nacionalinis švietimo NVO tinklas, vienijantis skirtingose srityse veikiančias švietimo nevyriausybines organizacijas, kviečia ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas dalyvauti mokymuose ir konferencijoje, skirtiems stiprinti viešojo ir NVO sektorių partnerystę švietimo sektoriuje. 

Tarptautinės organizacijos ir nacionalinės priežiūros institucijos ne kartą pabrėžė švietimo sektoriaus efektyvumo ir kokybės problemas, tačiau Lietuvoje nevyriausybinės organizacijos iki šiol vangiai įtraukiamos į šių problemų sprendimą, ypač savivaldybių lygmeniu. 

Gruodžio 12 d. kviečiame neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas dalyvauti mokymų sesijoje, skirtoje NVO įtraukimo į švietimo sistemą sąlygų aptarimui bei pasiūlymų kaip paskatinti valstybės ir savivaldybių institucijų partnerystę su NVO rengimui.  

Gruodžio 13 d. NVO ir savivaldybių švietimo skyrių atstovus kviečiame į konferenciją, kurios metu bus pristatyti NVO siūlymai švietimo paslaugų kokybės gerinimui ir vyks diskusija apie galimybes juos įgyvendinti.

Konferencijos programą rasite čia. Norintys dalyvauti pildykite registracijos anketą iki gruodžio 5 d.

 

Mokymai ir konferencija rengiami pagal projektą „Švietimo paslaugų efektyvumo didinimas ir konkurencingumo skatinimas“, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.