Naujienos

Kokybinis neformaliojo vaikų švietimo pokytis atidedamas: ŠMSM 26 švietimo organizacijoms išdalino po kelis tūkstančius eurų

2019-06-27

Švietimo mokslo ir sporto ministerijos paskelbta informacija su 2019 metų neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurso rezultatais grąžino į netolimą praeitį, kurioje diskutavome su ministerijos atstovais ir siūlėme sprendimus progresyviam neformaliojo vaikų švietimo finansavimui. Deja, ministerijos atstovai pasirinko eiti išmintu takeliu –  NVŠ paramstymui skirtu finansavimu dar trims mėnesiams. 

Nors bendra konkursinio finansavimo suma sudarė tik 150 000 eurų,  reikalavimai pareiškėjams, projektų turiniui ir veikloms visiškai pakartojo reikalavimus, keliamus tiksliniam NVŠ finansavimui, kuriam ŠMSM ministro įsakymu 2019 metų pradžioje ir taip skirtas daugiau kaip 16 milijonų eurų papildomas finansavimas. Neoficialiais duomenimis savivaldybės kasmet skiria neformaliajam vaikų švietimui apie 80 mln. eurų. Dar  beveik 2 mln. eurų iš valstybės, savivaldybių, ES fondų lėšų, buvo skirta vaikų vasaros poilsiui 2019 metais. Todėl ne kartą esame išsakę Ministerijai savo nuomonę, kad konkurso nuostatos, būtent maksimalus finansavimas projektui iki 7 000 Eur, minimali projekto trukmė 3 mėn., vertinimo prioritetai, orientuoti išimtinai į kiekybinius, o ne kokybinius, rodiklius nesudaro prielaidų kokybiniam NVŠ pokyčiui. Tai tiesiog vienkartiniai veiksmai arba papildomas finansavimo šaltinis tokioms pačioms neformaliojo švietimo veikloms, jau finansuojamoms iš tikslinių valstybės biudžeto ar savivaldybių  lėšų. 

Paskelbti konkurso tiekėjų atrankos rezultatai patvirtino spėjimus. „Atsižvelgiant į itin mažą bendrą konkurso vertę, identiškus tiksliniam NVŠ finansavimui tikslus ir uždavinius, manome, kad šis konkursas tik dar vienas lopas išaugtame ir menkai tinkamame naudojimui šiandienos gyvenime neformaliojo vaikų švietimo apsiauste. Juo labiau, kad už konkurso organizavimą atsako Ministerijai pavaldus Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, kurio paskirtis – padėti įgyvendinti NVŠ politiką, o ne vietos lygmens konkursų organizavimą“, – sako Nacionalinio švietimo NVO tinklo koordinatorė Judita Akromienė. 

Daugiau informacijos  apie Neformaliojo vaikų švietimo konkurso rezultatus skaitykite čia.

Pozicija parengta įgyvendinant projektą  „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.