Naujienos

Įgyvendinamas NVO vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektas

2017-09-10

2017 metų rugjpūčio-gruodžio mėnesiais siekiant stiprinti Švietimo NVO tinklą įgyvendinamas NVO vienijančių asociacijų stiprinimo projektas.

Tikslas: stiprinti nevyriausybines švietimo organizacijas, jų profesinius ir institucinius gebėjimus, įgalinti jų astovus aktyviai ir kompetetingai dalyvauti švietimo sistemoje bei politikoje. Tokiu būdu siekiama kokybiškesnės, konkurencingesnės ir efektyvesnės švietimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje.

Numatomi projekto rezultatai:

  • Aktyvesnis tinklo narių dalyvavimas švietimo politikoje,  sustiprintos Tinklo narių atstovavimo ir dalyvavimo viešajame valdyme kompetencijos.
  • Nustatytos  strateginės Tinklo veiklos kryptys 2017-2018 m.
  • Parengtos rekomendacijos šiose švietimo politikos įgyvendinimo srityse: pilietiškumo ugdymas, neformaliojo vaikų švietimo finansavimas, nacionalinio švietimo paslaugų teikėjų tinklo optimizavimas, vyresniųjų suaugusiųjų švietimo sistemos ir politikos gerinimas.
  • Didesnis Tinklo ir jo narių veiklos žinomumas.

Nacionalinis švietimo NVO tinklas  įsteigtas 2016 m. sausio mėnesį, pasirašius Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo ir mokslo srityje, asociacijos sutartį. Šiuo metu Asociacija vienyja 13 švietimo srityje veikiančių organizacijų: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijaNacionalinė trečiojo amžiaus universitetų  (TAU) asociacijaEuropos namai,Atviros Lietuvos fondas, Pilietinių iniciatyvų centras, Pilietinės visuomenės institutasLCC tarptautinis universitetas, Socialinių mokslų kolegijaŽinių ekonomikos forumasvaikų darželis „Nendrė“Baltosios pirštinėsSėkmės mokyklaPasaulio piliečių akademija. Tinklo veiklą koordinuoja  Europos namai.

Rėmėjas:                                             Partneris:

sadm-LOGO tau_logo