Naujienos

Ar politikai pasiryš skirti 1,2 % GPM NVO stiprinimui?

2022-05-31

Tinklas kreipėsi į Seimo frakcijas, ragindamas pritarti 2022-05-19 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui. Šis pakeitimas užtikrins, kad skirtos 1,2 proc. GPM lėšos būtų panaudojamos pagal pirminę Įstatymo paskirtį, būtent stiprinti nepriklausomą nevyriausybinių, įskaitant ir bendruomeninių, organizacijų sektorių ir taip prisidėti prie visuomenei aktualių pokyčių bei atsakingo piliečių dalyvavimo sprendžiant viešojo gyvenimo klausimus. Pagrindiniai argumentai:

  • Nevyriausybinių organizacijų surinktos 1,2 proc. GPM lėšos užtikrina teikiamų paslaugų tvarumą. Nemažai daliai organizacijų surinktos GPM lėšos sudaro nuo 30 iki 100 proc. jų metinio biudžeto.
  • Biudžetinės įstaigos bendruomenės nariai gali inicijuoti ir steigti labdaros ir paramos fondus ar asociacijas, kurios užtikrins, kad lėšos būtų naudojamos spręsti visai bendruomenei (administracijai, pedagogams, tėvams ir jų vaikams) aktualias problemas. Šiems pokyčiams pasiruošti ir įgyvendinti numatytas 3 metų pereinamasis laikotarpis – pakeitimas įsigaliotų nuo 2025 m. sausio 1 d.
  • Surinktos 1,2 proc. GPM lėšos  neturi ir negali „užkamšyti“ finansavimo, kurį turi skirti biudžetinėms įstaigoms valdžios institucijos, spragų.
  • GPM parama tesudaro iki 1 procento biudžetinių švietimo įstaigų metinio biudžeto. Be to, didžioji dauguma – per 1100 įstaigų – surenka nuo 5 iki 2000 eurų.
  • Dar 2009 metais Valstybės kontrolės dėl Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos išvadose keliamos abejonės, ar tokia praktika – skirti paramą BĮ – nėra ydinga ir neiškreipia pačios paramos tikslų.

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, dalis gyventojų nebepatirs ugdymo įstaigų administracijos spaudimo pervesti 1,2 proc. GPM ir galės laisvai apsispręsti, kokiai organizacijai skirti savo paramą.

Su pateiktu raštu galite susipažinti čia.