2017-12-30

Galimybių studija „Pilietiškumo ugdymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme“

Sparčiai besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje pilietiškumas įgyja vis didesnę vertę. Netikrų naujienų (angl. fake news) plitimas, geopolitinė situacija visame pasaulyje, vartotojiškumo...

2017-12-18

Rekomendacijos dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos tobulinimo

Remiantis Valstybės kontrolės audito siūlymais, 2017 m. rudenį LR Švietimo ir mokslo ministerija parengė Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ)...