Rekomendacijos dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos tobulinimo

2017-12-18

Remiantis Valstybės kontrolės audito siūlymais, 2017 m. rudenį LR Švietimo ir mokslo ministerija parengė Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų kokybės vertinimo rekomendacijas, kurios padėtų savivaldybėms ir švietimo paslaugų teikėjams tobulinti vykdomų programų kokybę. Taip pat šiuo metu keičiamos Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo kai kurios nuostatos, palengvinsiančios savivaldybėms ir paslaugų teikėjams NVŠ programų administravimą. Tačiau iki šiol neišspręsti esminiai klausimai, susiję su tikslingesniu NVŠ programų įgyvendinimu bei lėšų panaudojimu, lygiaverčių dalyvavimo NVŠ programose sąlygų nevalstybiniams švietimo paslaugų teikėjams, ypač nevyriausybinėms organizacijoms, sudarymu.

Kaip parodė 2016 m. tyrimas „Neformaliojo švietimo patirčių įtaka asmens gerovei”, Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos įgyvendinimo rezultatai neatliepia Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje nustatytam tikslui „ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius“. Remiantis aukščiau nurodyto tyrimo duomenimis, net pusė 18-35 m. respondentų, teigė, kad NVŠ jiems jokios naudos nedavė. Kaip pagrindinę priežastį daugelis tyrimo respondentų nurodė tai, kad NVŠ nėra orientuotas į kompetencijų, reikalingų vėlesniam gyvenimui, ugdymą, o yra tiesiog laiko praleidimo forma.

Tai patvirtina ir pilietinės galios indeksas, kurio rodikliai negerėja, nepaisant augančio NVŠ programose dalyvaujančių vaikų skaičiaus.

Kviečiame susipažinti su 2017 metų gruodžio 12 dieną ministerijai pateiktais Švietimo NVO tinklo siūlymais dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos tobulinimo.

 Tinklo siūlymai dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos tobulinimo (2017-12-18)